top of page
LOGO_WHITE_OUTLINE.png

SVERIGEBÖNEN24/7

Påverka nationens framtid genom dag och natt bön och lovsång

Vill du vara med i en bönekedja för din stad och 100 största städer? Registrera dina bönetimmar på Sverigebönen 24-7

"Men elden på altaret ska hållas brinnande och får inte slockna."

3 Mosebok 6:12

Sverigebönen 24-7 är en digital plattform som knyter samman Sveriges kristna i bön och lovprisning dygnet runt. Alla med passion för Jesus, och som tror att bön och lovprisning kan ändra ett lands utveckling, är välkomna att vara med. Vår längtan är att få se bönealtaren resas upp över hela Sverige - sammanknutna i en bönekedja dygnet runt.

Tillsammans kan vi driva tillbaka mörkret och vinna kampen om vår nation. Gud har en plan och en bestämmelse för Sverige och han letar efter ett folk som vill samarbeta med Honom i bön - tills Hans rike kommer och Hans vilja sker på jorden såsom i himmelen!

Du kan gå med i bönenätverket genom att boka upp dig för bön i en eller flera timmar i vår bönekalender för 24-7. Vi fokuserar regelbundet på olika böneämnen som är kopplad till de 7 samhällspelarna.

Precis som när lärjungarna samlades i övre salen för att be tills den utlovade Helige Anden kom, önskar vi att det här nätverket ska få bli en plattform där kristenheten kan förena sig i bön tills Anden faller över Sveriges kristna församling. Och Gud är trofast och kommer att sända sin Ande till dem som ber honom om det.

 ”Han ska döpa er i den helige Ande och eld."

Lukas 3:16

 

Tack för att du tittade in på den här sidan.  Vi hoppas att du vill stå med oss i bön för att påverka vårt lands utveckling!

 "Elden ska alltid hållas brinnande på altaret. Den får inte slockna."

  3 Mos 6:13

Hedra det som har varit

Samarbeta med det som finns

Uppmuntra det som kommer

Resurser

Vi är del av Sverigebönen

bottom of page