SIGN UP AND STAY UPDATED!
  • Instagram - White Circle
  • Facebook - White Circle

© 2018 Sverigebönen24-7  "Impacting The Course Of Our Nation Through 24/7 Prayer And Worship"

40 dagars bön och fasta 

11 Mars - 19 April

Vi ber varje dag under 40 dagar mellan 05:00 och 00:00 

från och med måndag den 11 mars till och med fredag den 19 april. 

Upptäck betydelsen av bön och fasta i förening


"När Ni fastar.. Jesus undervisar om bön och fasta som en naturlig del i ett fungerande böneliv. Det finns områden och förhållanden där det inte räcker med "vanlig bön". Gud har då gett oss ett viktigt medel om vi vill nå längre i vårt andliga liv. Om vi vill uppleva mer av Guds kraft och härlighet i församlingens verksamhet. Om vi önskar se också de omöjliga böneämnena förvandlas till bönesvar. 

 

Matt 6:16-18  / Mark 9:28-29

Bönens och fastans andliga syftemål och funktion.

Ester 4:16-17  Bön och fasta intensifierar och förstärker vår bön när vi har särskilt allvarliga böneämnen.

Dan 10:2-3,13  Bön och fasta är ett starkt vapen i den andliga kampen emot djävulen och de onda andemakterna
Matt. 17:19-20  Bön och fasta frigör vår tro och får den att växa. Fasta och bön är i särskild mening ett trons drivhus.

Joel 2:28  Bön och fasta banar väg för andeutgjutelse och väckelse.
Apg 13:2  Bön och fasta öppnar oss för Guds röst och den helige Andes impulser, ingivelser och visioner. Läs också om hur Paulus och Barnabas blev avskilda som missionärer.

Matt 14:1-2  Bön och fasta hjälper oss att ta emot andlig utrustning för vår uppgift. Så förberedde Jesus sin offentliga gärning.

2 Mos. 34:28-29  Bön och fasta förändrar oss själva och ger oss av Guds härlighet. Mose på Sinai berg kan exemplifiera detta. 

Matt. 6:16-18 Motivet för fastan är viktig. Vi fastar för att bli kända i andevärlden och inte inför människor. Sätt upp en klar målsättning. Det ger uthållighet och andlig skärpa i fastan och bönen.

Jes. 58:4 Var behärskad av ett rätt sinnelag emot dina medmänniskor.
Sak. 8:13-19 Låt den helige Ande avslöja vad som behöver renas och helgas i Ditt liv.

Jes. 58:5 Var fylld av en positiv tro på Guds möjligheter. Låt Ditt tänkande och tal var präglat av tro. Då blir bönen och fastan en andlig högtid, som ger resultat. Låt inte fastan bli en slags prestation eller ett självändamål. Det handlar om en gudomlig väg till seger och välsignelse. 

                                             Några exempel då bön och fasta gett underbara resultat 

Jona 3:4-10 En hel stad räddas undan dom i samband med gemensam fasta

2 Krön. 20:1-22 Genom fasta, bön och lovsång vann man seger över fienden

Esra 8:21-23 Cirka 50.000 personer drar genom fiendeland på väg mot Jerusalem. De utbad sig gudomligt beskydd och blev bönhörda.

Pröva också denna fantastiska väg till seger och framgång! Om något, så handlar det här om en spännande upptäcktsfärd i Guds underbara värld

40 dagars Bönekalendern