"Ge åt den vise, så blir han ännu visare,

undervisa den rättfärdige, så blir han klokare.

Att frukta Herren är början till vishet,

att känna den Helige är insikt."

Ords. 9:9-10

Search
1
2