Be för pastorer

LOGO_WHITE_OUTLINE.png

 I varje församling utsåg de äldste åt dem, och efter bön och fasta överlämnade de dem åt Herren som de hade kommit till tro på.

Apostelgärningar 15:23

Registrera ditt namn här nere

Lista med pastorer i Sverige

Introduce your team! Click here to add images, text and links, or connect data from your collection.

Art Director

JOSIE LANE

Introduce your team! Click here to add images, text and links, or connect data from your collection.

Head of Sales

MARTIN REED

Introduce your team! Click here to add images, text and links, or connect data from your collection.

Product Manager

CARLA JONES

Introduce your team! Click here to add images, text and links, or connect data from your collection.

Art Director

JOSIE LANE

Introduce your team! Click here to add images, text and links, or connect data from your collection.

Head of Sales

MARTIN REED

Introduce your team! Click here to add images, text and links, or connect data from your collection.

Product Manager

CARLA JONES