Kultur och idrottsvärlden

Allt har han gjort skönt i sin tid. Också evigheten har han lagt i människornas hjärtan. Ändå kan de inte förstå Guds verk, från begynnelsen till änden. Predikaren 3:11

Det är ständigt aktuellt med personer som i och genom litteratur, konst, musik och underhållning vågar stå upp för kristen tro. Vi ber om kristet inflytande, att kyrkans röst blir hörd och tagen på allvar i kulturvärlden. Vi ber om många frimodiga kulturarbetare som bekänner sig som kristna, att kristen tro får en allt större plats i det offentliga rummet och att de som talar om sin tro får leva i ett andligt beskydd.

Idrottsrörelsen har stor betydelse i Sverige och berör många människor. Vi ber för alla idrottsledare och idrottare, att de förmår vara goda förebilder och vi ber också om frimodighet för alla kristna i idrottsvärlden.