Politiker och myndigheter

”Först och främst uppmanar jag till bön och åkallan, till förbön och tacksägelse för alla människor, för kungar och alla som har makt” 

1 Tim 2:1

Vi uppmanas i Guds ord till bön för ”kungar och alla i ledande ställning”. De som är satta att leda vårt land och våra städer runtomkring vårt land behöver vishet och kraft för sina viktiga uppdrag. Vi ber för alla politiker och beslutsfattare inom regering, riksdag, landsting, kommun och andra myndigheter och särskilt för vår statsminister och regeringschef.

Vi ber för valet 9 september 2018, om saklighet och trovärdighet i all debatt och information.

Vi ber för det försvar som är satt att skydda landets gränser, för polis- och rättsväsende, om rättfärdiga lagar som skyddar alla medborgares liv, egendom och samvaro. Vi ber också för vårt kungahus att de ska få bevaras i sin tro på den kristna värdegrundens betydelse för vårt samhälle.