Search
  • Sverigebönen24-7

Bön och tillbedjan


I Jesaja läser vi om vem Gud är och hur Han betraktas av andra varelser och änglar i himlen:    


Och den ene ropade till den andre: Helig, helig, helig är HERREN Sebaot, hela jorden är full av hans härlighet. (Jes‬ 6:3) 


På flera ställen i Bibeln kan vi läsa om bönen och lovsången som ständigt pågår runt Guds tron (Upp 4:11 f). Det är i det sammanhanget vi ska se vårt eget böneliv. Petrus säger att vi ska hålla Kristus helig i våra hjärtan. (1Petr 3:15) 

När vår tro på Gud och vår tillbedjan blir en del av vårt liv så får allt det som Herren representerar en plats och ett rum i våra egna liv och sammanhang. Fruktan försvinner och oron över framtiden och vad som skall hända övertäcks av att Guds närvaro bor i våra hjärtan genom den Helige Ande.


 Låt Kristi frid regera i era hjärtan, den frid som ni blev kallade till i en enda kropp, och var tacksamma. (Kol‬ 3:15)


Paulus visar oss hur vi  kommer in i en tillbedjan av Gud i Efesierbrevet kapitel 3. Det är ord som kan vara en hjälp i vår bön och tillbedjan av den Helige, Han som var och som är och som ska komma. Läs nedanstående stycke och låt det bli en bön till Fadern för dig själv, för din familj, din stad och vårt land idag:


Därför böjer jag mina knän för Fadern, han från vilken allt vad Fader heter i himlen och på jorden har sitt namn. Jag ber att han i sin härlighets rikedom skall ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin Ande, och att Kristus genom tron skall bo i era hjärtan och ni skall bli rotade och grundade i kärleken. Ni skall då tillsammans med alla de heliga kunna förstå bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek, som går långt utöver vad någon kan förstå. Så skall ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet. Han som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker, genom den kraft som mäktigt verkar i oss, honom tillhör äran i församlingen och i Kristus Jesus, genom alla släktled i evigheternas evighet, amen. (Ef‬ 3:14-21)


Med ovanstående text som bakgrund så vill jag uppmana dig till bön för vårt land.


Böneämnen

Be att det får växa fram en hjärtlig gemenskap mellan troende från olika församlingar och sammanhang i Sverige.

Be att barriärer mellan kyrkor och församlingar övervinns och att de förutfattade meningar vi har om varandra platt får falla till marken.

Be om visdom och öppenhet för en gemenskap mellan olika samfund hos pastorer, präster och ledare i landet.

Be att vi får ledare i landet som lyssnar på Herren och söker vägledning i Hans ord.


Lars Gunnar Pahlm

Sverigebönen

47 views0 comments

Recent Posts

See All