Search
  • Sverigebönen24-7

Böneflod

För några dagar sedan gick vi förbi ett vattenfall som finns i närheten där vi bor. Vi stod där och såg på hur vattnet forsade ner. Jag blev förvånad över kraften i vattnet och det mäktiga ljudet som det åstadkom. Jag blev rörd i min ande och började fråga mig själv – vad skulle hända om våra böner skulle forsa ner över landet på samma sätt som detta vattenfall? Om de skulle fortsätta utan avbrott, ända tills de allra hårdaste omständigheter fick förändras – precis som det här vattenfallet bryter igenom de hårdaste klipporna?


I Johannesevangeliets 4 kapitel sade Jesus till kvinnan vid brunnen att om hon hade bett honom skulle han ha gett henne levande vatten. Senare i Johannes 7:38 säger Jesus


”Den som tror på mig, som Skriften säger, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram."


Han avsåg då den Helige Anden. Inne i oss finns en flod av liv som flödar fram i våra ord, gärningar och böner. När vi talar blir våra ord till ande och liv - precis som Jesus sade i Johannes 6:63 att hans ord var "ande och liv". Detta händer om våra ord och liv går i linje med Guds ord och vilja. Om vi lär oss att leva på det sättet blir våra böner till en andlig flod av liv överallt där de flyter fram.


Så vad skulle hända om din och min böneflod skulle börja flöda tillsammans? Om hundra eller tusen bönefloder började flyta tillsammans? Ljudet från dessa förenade böner skulle i andens område bli som ett mäktigt ljud från ett vattenfall. Och vad skulle hända om våra böner skulle forsa ner över våra städers hårda omständigheter – över gängen, våldet, depressionerna, sjukdomarna, narkotikan och allt annat hårt? Till slut skulle ett sådan livets vattenfall orsaka ett genombrott!


Evangelisten Reinhard Bonnke säger om bön, att "Guds godhet är som en oändlig flod, som bönen riktar in i människornas liv".


Våra böner kan rikta livets flod, som flödar fram från Guds tron, in i våra samhällen, städer och nationer. Väckelsen kommer när Sveriges församling blir till en böneflod som inte ger upp utan fortsätter att forsa till man ser ett genombrott.


Väckelsepredikanten Charles Finney sa det så här: ”Man kan förvänta sig en väckelse när de kristna har en sådan ande att man ber om väckelse.

Det vill säga att de ber på ett sätt som om deras hjärtan var överlåtna till den. När man stönar ut väckelsen som sitt hjärtas begär och och på så sätt ger ett verkligt uttryck för en själslig födslovånda.”

Eric Boerhout Sverigebonen 24-7


50 views0 comments

Recent Posts

See All