Search
  • Sverigebönen24-7

Ber om något efter hans vilja


Min fru och jag fick inte den enklaste starten. Hon blev gravid vid 17 års ålder och måste sluta skolan. Hennes familj fick då en kallelse från Gud att flytta till Sverige. Jag hade just gett mitt hjärta till Jesus och var alldeles ny i tron. På väg att lämna den världsliga livsstilen och hitta en ny sanning i bibeln varje dag.


När jag hörde nyheten om att Anne och hennes familj skulle flytta till Sverige bestämde jag mig för att det var dags att börja be. Jag läser i bibeln att Gud hör oss när vi ber och vill ge oss vad vårt hjärta begär. Jag ville att min flickvän och vårt snart födda barn skulle stanna i Nederländerna! Så jag bad. Jag bad allt vad jag kunde och hade till och med tro för att det skulle medföra en ändring.


Men slutet blev att de inte ändrade sig utan flyttade. Jag hade bett och litat på Gud. Läst Hans ord och använt det i min bön, men ändå blev det inte som jag ville. Jag tror att detta ledde mig fram till en viktig stund i min resa med Gud, en stund som var och en behöver komma till någon gång: att bestämma sig för om man ska lita på Gud eller inte.


Mina tankar är inte era tankar, och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Nej, liksom himlen är högre än jorden, så är mina vägar högre än era vägar och mina tankar högre än era tankar. Jesaja 55: 8-9


Bön är inte bara ett verktyg som vi använder för att få det vi vill. Gud vill inte bara ge oss vad vi vill, utan han önskar förnya oss inifrån och ut. Han är mer intresserad av att förändra oss än vad vi har för omständigheter. Gud vill ge oss hjärtan som kan älska och lita på honom helt – hjärtan och sinnen som är fria att ta emot allt vad han har för oss. Ibland kan det betyda att hans svar på vår bön blir ett nej. Tillit kan bara komma till uttryck i situationer där vi själva inte har kontroll över vad som händer eller förstår det. Det är då vi verkligen kan säga: ”Jag litar på att du vet bäst, Fader."


Idag är jag så tacksam för att Gud besvarade min bön med ett nej. Jag ser nu hur Gud använde det här för något gott och hur det har förändrat mitt hjärta till att lita på honom och vara säker i hans vilja och planer. När Jesus var i sin svåraste stund frågade han om han kunde slippa bägaren, men han bad också i tillit till Fadern:


"Far! Om du vill, så ta den här bägaren ifrån mig! Men ske inte min vilja, utan din."Lukas 22:42


Det här handlar inte bara om att Gud ska få igenom sin vilja. Gud vet vad som är bäst för oss, och om vi lär oss att söka hans vilja bortanför oss själva, så kan vi gå in i det meningsfullaste liv som är tänkbart. Bara Gud vet vad som kan hända när vi lyder hans vilja – och idag kan jag se tillbaka och tacka Gud för att Han ledde oss genom den här proceduren.


Mitt hopp är att församlingen i Sverige ska söka Guds vilja och planer i sina böner – och att vi ska fortsätta att lita på Honom, även om svaren ser annorlunda ut än vad vi hade hoppats på. När vi väljer att lita på Honom, även när vi inte förstår, så öppnar vi en dörr till en framtid som är bättre den vi själva kunde ha planerat.

"Så ska ni be:Vår Far i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden som i himlen." Matteus 6:9-10


Eric Boerhout, Sverigebönen 


Böneämnen

Bed att Herren visar oss sin vilja

Bed att vi får ökad tillit till Herren

Bed att vi vågar agera enligt Hans planer

142 views0 comments

Recent Posts

See All