Search
  • Sverigebönen24-7

”Djupare i Guds kärlek”
Evangelisten Markus skriver om Jesu första dag i Kapernaum. En händelserik dag som avslutas sent på kvällen, med att han helar och befriar alla som väntar utanför hans dörr. Tidigt nästa morgon är han borta. Han har gått till en öde plats för att be och umgås med sin älskade Far. För några år sen visade man mig var denna plats ligger. En plats jag har älskat att återvända till. 


I evangelierna kan vi läsa att ”Jesus gick upp på berget för att be” och att han ”gick till en enslig plats för att be”. På grekiska används samma ord: ”Eremos topos” - ett berg i Kapernaums grannskap med vidunderlig utsikt över sjön. Berget har också en liten grotta där man kan söka skydd från regn och vind. Den är känd som ”Jesu bönegrotta”.


Jesus levde sitt liv i en intim relation med Fadern och från detta kärleksflöde betjänade han sin omgivning, ja hela världen. Han älskade att umgås med människor och delade vardag och fest med dem, men han drog sig också undan stadens larm och brus för att i avskildhet tillbringa tid med Gud. Stunder då han var stilla inför Fadern för att bli mättad i sitt inre och lyssna in Faderns maningar och vilja för sitt liv.


På samma sätt behöver vi låta Herren mätta oss med sin kärlek och ge honom möjlighet att tala till oss under dagen. Mitt i vardagen vill han möta oss! Nyckeln tror jag är att vända våra tankar mot honom så att vi ger honom vår uppmärksamhet och tacka honom för sin kärlek till oss. Heb 12 säger att vi ska hålla blicken fäst på Jesus och tänka på honom!


Då kan vi ta de tillfällen vi får under dagen att tala med honom, läsa hans ord och lyssna på lovsång. I Israel ser man ofta människor läsa Guds ord vid busshållplatser eller på någon parkbänk. Det är inspirerande att se! Jag tycker om att sitta i mitt kök på morgonen med en kopp kaffe, läsa Ordet och be. I ett anteckningsblock skriver jag ner vad jag upplever att Herren talar till mig. Jag går också gärna ut på bönepromenader. Det är härligt att möta Gud i naturen!


De dagar jag inte har stillat ner mig inför Gud och låtit honom mätta mig, märker jag hur lätt jag tappar fokus och istället blir uppslukad av de problem och utmaningar jag står inför. Men när jag återigen vänder mig mot honom, känner jag en stilla tillförsikt att han är med mig och hjälper mig igenom.


Den helige Ande vill uppenbara för oss hur oändligt älskade vi är, så att vi blir trygga i vår identitet som Guds älskade barn. Barnaskapets Ande får oss att ropa Abba Far! Genom den helige Ande är Guds kärlek utgjuten i våra hjärtan, så vi kan dricka av hans kärlek när som helst! Vi behöver koppla med källan inom oss, med det levande vattnet och dricka av det nya vinet! Ju mer vi tar emot av Guds kärlek och låter oss älskas av Jesus, ju mer kommer den kärleken att förvandla oss och flöda över till andra. Sverige behöver desperat få uppleva denna livsförvandlande kärlek!


Det är därför så viktigt att Guds kärlek får gå på djupet bland Guds folk, så att vi blir rotade och grundade i hans kärlek som det står i Ef 3. Ibland hör vi om ledare som faller i synd, något som kan förvåna oss då de varit mäktigt använda av Gud. Men ingången för fienden är att de på något sätt har tappat intimiteten med Jesus och inte levt mättade av hans närvaro. Detta är en varning till Guds folk, men också en maning att be för våra ledare.


Det är min bön att de platser av tillbedjan och förbön som Gud reser upp, ska vara platser där vi ”dröjer kvar i Guds närvaro”, stillar ner oss och ger Anden tid att verka. Då kan dessa bönealtare också bli viloplatser där trötta syskon får vila, bli vederkvickta och förnyade. Platser där Guds kärlek får gå på djupet. I Sthlms Bönehus där jag tidigare var verksam, hade vi samlingar där vi bad för kyrkan och samhället, men också samlingar där vi bara låg på golvet, lyssnade på lovsång och lät oss beröras av den helige Ande. Jag tror vi behöver både ock! 


När Jesus såg att lärjungarna behövde vila och återhämtning, tog han dem till sitt böneberg och när han undervisade folkskarorna och sände ut lärjungarna att predika i världen, skedde detta också på hans böneberg! Jag blev så glad när jag insåg att missionsbefallningen skedde på detta berg! Utifrån kärleken från och till Jesus, kommer våra hjärtan samman och utifrån den intimiteten, gemenskapen och vilan sänds vi ut! Anden lockar oss till en intimare relation med Fadern och Sonen. Uppenbarelsen om Guds kärlek i Jesus skapar en vila och ett mod i vårt inre. Låt oss leva utifrån den friden och vilan. Låt oss leva utifrån Honom som älskar oss!


Tre ord att be utifrån:


”Så uppenbarades Guds kärlek till oss: han sände sin enfödde Son till världen för att vi skulle leva genom honom.”

1 Joh 4:9


”Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som älskat oss.” Rom 8:37


”Ni ska då tillsammans med alla de heliga kunna förstå bredden, höjden, längden och djupet och lära känna Kristi kärlek som går långt utöver vad någon kan förstå. Så ska ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet.”

Ef 3:18-19


Christer Dahlberg, Sverigebönen

71 views0 comments

Recent Posts

See All