Search
  • Sverigebönen24-7

En andlig beredskapsplan


Kallelsen att be för överheten innefattar alla beslutsfattare i regering och riksdag och makthavare på våra departement. När stora landsomfattande beslut ska tas, när viktiga rapporter lämnas ut för beredning behöver Guds folk lyfta upp det i gemensam bön till Honom som har all makt, i himmelen och på jorden. Oavsett politisk färg behöver politiker och makthavare beskydd och vägledning genom våra förböner.

Försvarsberedningen har inkommit med en rapport om det säkerhetspolitiska läget som sträcker sig till 2025. Rapporten som har ett brett stöd hos våra riksdagspolitiker säger att ett väpnat angrepp mot Sverige inte kan uteslutas. Andra hot som räknas upp är informationskrigföring, påverkanskampanjer, nätverksattacker inom cyberområdet, terrorism, organiserad brottslighet, ekonomisk kris, politisk och religiös extremism, klimatförändringar och naturkatastrofer m.m.

Under december så har man förhandlat delar av rapporten som gäller hur armén ska organiseras i framtiden. För närvarande finns det bara en mekaniserad brigad, målet är fem arméenheter i landet. ÖB har identifierat fem militärgeografiska områden av särskild vikt: Skaraborgsbrigaden, Norrlandsbrigaden, och Skånebrigaden. Dessutom ska stridsgruppen på Gotland finnas kvar och en lättare infanteribrigad inrättas i Stockholm.

Här ser vi fem strategiska områden och fem konkreta böneämnen för dessa områden där våra personliga och gemensamma bönealtaren har en stor uppgift att vara en sambandscentral mellan himmel och jord. När vi bygger ett bönealtare åt Herren börjar det i vårt eget hjärta, när vi tillsammans bygger en böneplats på en ort söker vi stadens/ortens bästa tillsammans. När altaret blir vår livsstil, en plats där Guds närvaro och uppenbarelse kan förlösas, när vi lever i överlåtelse och står i gapet för orten och dess makthavare och de som bor där, kan bönealtaret bli det beskydd som Herren tänkt för landet.

Vi söker oss till den högste Överbefälhavaren och ber att Hans planer för landet ska fullbordas. Det finns en andlig beredskapsplan att söka hos Herren. En strategi från himmelen. När vi överlåter våra liv för att tjäna Honom i förbönstjänsten kostar det allt. Ett överlåtet, förkrossat liv är förutsättningen för att Herren ska forma oss och resa oss upp i de förutberedda gärningarna i vårt eget liv, med familjen, tillsammans med allt Guds folk.

Icke genom någon människas styrka eller kraft ska det ske, utan genom Min Ande säger Herren Sebaot. Sak. 4:6

Låt både det personliga och det gemensamma bönealtaret vara platsen där vi bryter igenom mörkrets makters inflytande över orten och människorna där. Låt Jesus Kristus uppenbaras genom oss och den profetiska insikten bli klar och skarp. Låt ett profetiskt enat folk resa sig i landet som ropar gemensamt till Gud för landet och landets ledning.

Herre du kallar samman Din armé, den som är kallad till ett speciellt uppdrag i en särskild tid av skakningar. Den armé som består av lemmar varandra till tjänst, där var och en intar sin specifika plats.

Som hjältar jagar de fram, som stridsmän stiger de upp på murarna. Var och en går sin givna bana. Den ena tränger inte den andre, var och en går sitt givna spår. Joel 2:7-8

Herren låter sin röst höras framför Sin här. Mycket stor är Hans armé, stark är den som utför Hans order, för Herrens dag är mycket stor och mycket skrämmande. Vem kan uthärda den? Joel 2:11

Böneämnen 

Vi ber för landets försvar och den rapport för försvarsberedskap som ska beredas denna vår. Vi ber att rätt beslut ska fattas i enlighet med Din vilja.

Vi ber för att Guds folk ska söka sig nära Guds hjärta i överlåtelse och ta emot den andliga beredskapsplan som Herren har för oss.

Vi ber för att fler både personliga och gemensamma bönealtaren ska resas i Sverige och att Den Helige Ande manar oss att be för planerna för de fem militärstrategiska områdena och försvaret av landet. 

Anne Nielsen Sverigebönen

73 views0 comments

Recent Posts

See All