Search
  • Sverigebönen24-7

En ny bönestandard

Updated: Feb 4, 2018

Väckelse. Det är ett vanligt ord inom kristenheten och nämns alltmer som böneämne i dagens kyrkor. Jag tror att Anden vill föda fram en väckelse och att Gud kommer att röra sig mäktigt i Sverige. Men vilken roll har vi då i denna väckelse? Vad ska vi göra för att dra ner den himmelska verkligheten till jorden?


Väckelse är Guds manifesterade närvaro på jorden. Genom alla tider har Gud velat uppenbara sig själv – och vill det också idag. Allt ifrån begynnelsen har det varit Hans hjärtas önskan att Hans folk ska bära hans närvaro och låta det ske såsom i himmelen så ock på jorden. I vilken omfattning vi upplever att detta sker bestäms inte av Gud – utan beror på hur vi i våra hjärtan svarar på hans rop. Det är från ett återuppväckt hjärta som Guds närvaro börjar flöda genom oss.

”Ty Herrens ögon överfar hela jorden, för att han med sin kraft skall hjälpa dem som med sina hjärtan ger sig hän åt honom.” (2:a Krön 16:9)

Motsvarigheten till uttrycket ”ge sig hän”, är i den engelska bibeln ”loyal” och kan betyda”helt och hållet”, ”fullständigt” eller ”med ro.” Gud söker ett hjärta som är helt överlåtet till honom.

Framför allt som skall bevaras må du bevara ditt hjärta, ty från det utgår livet. (Ords 4:23)

Fienden vill fylla våra hjärtan med rädsla och tvivel och få bort vår lojalitet till Jesus. Men Gud vill att våra hjärtan ska fyllas med Hans rike och Hans Andes kraft, kärlek och ljuva sinne. För vad hjärtat är fullt av, det talar munnen. Så låt oss hänge oss till Gud i bön och överlåta våra hjärtans lojalitet till Jesus. Vårt hjärta är den plats där väckelsen behöver börja och genom bön och studier av Guds ord kommer vi att väckas.

”Men elden på altaret skall hållas brinnande och får inte slockna. Varje morgon skall prästen där antända ny ved, och ovanpå veden skall han lägga brännoffret och bränna fettstyckena av gemenskapsoffret” (3 Mos 6:12)

Aposteln Paulus skrev att vi ska be oupphörligen – på samma sätt som prästen i Gamla Testamentet skulle hålla elden ständigt brinnande. Vi tror att Gud kallar sin församling till att resa sig upp till en ny bönestandard. En oupphörlig och enad bön. En bön som trycker bort det mörker som ligger över Sverige – en bön som får fiendens fästen att falla och som bereder väg för Jesus att komma in på varje område i vårt land.

”Han sade till dem: “Skörden är stor, men arbetarna är få. Be därför skördens Herre att han skickar ut arbetare till sin skörd.” (Luk 10:2)

Skörden runt om oss står färdig. Men innan det sänds ut arbetare till skörden, säger Jesus att vi ska be. Be att det reses upp arbetare – smorda arbetare som introducerar Guds rike i varje samhällsområde. Vi är hans utvalda och kunniga arbetare som går in i förut beredda gärningar, förstör djävulens verk och manifesterar Guds närvaro varhelst vi går.


Så låt oss förena oss i bönens Ande! Låt oss helt och fullt överlåta våra liv till den höga kallelse vi har i Kristus. Gud vill använda oss för att förvandla nationen – så pressa på och vet att han fröjdar sig över dig!

Böneämnen

  1. Bed att Guds Ande och eld ska falla över församlingen i Sverige.

  2. Bed att en Ande av bön ska bli uppväckt i församlingen i Sverige.

  3. Bed att Gud ska resa upp söner och döttrar som etablerar Hans rike på varje samhällsområde.


45 views0 comments

Recent Posts

See All