Search
  • Sverigebönen24-7

Förlossningens tre skeden


De sista åren har bönen för Sverige blivit mer intensiv. Fasteperioder. Tanzania bedjare. Olika bönenätverk samverkar. Nya bönemöten startas. Ropet för Guds Ande och rike ökar. Nöden för Sverige. Morden på öppen gata. Psykisk ohälsa. Andra religioner som stormar in. Avfallet från ordet. Skökan syns även i kyrkan. Både ogräs och skörden växer bredvid varandra just nu. Upplever vi är i en oerhört viktig fas av förlossning i bön och Anden fram till hösten. (maj-aug) Vi närmar oss Nationaldagsbönen 6 juni som en dag för nationen, 248 städer var med förra året. Nu behöver vi få med alla 290 kommuner, hålla ut i bön för en förberedande stor skörd men även för kyrkan i Sverige att förbereda sig för skörden och de nyfödda. ”Barnsnödsbön.” (Travail in prayer). Låt oss se in hur en riktig förlossning sker och lyssna även in andligen för ditt liv och prioritering och vårt land och timingen just nu.


Själva förlossningsarbetet delas in i tre skeden: öppningsskedet, utdrivningsskedet och efterbördsskedet.


Öppningsskedet Det börjar med att förlossningen startar. Värkarna är ofta oregelbundna och smärtan inte så intensiv. Vanligtvis är man fortfarande kvar hemma vid den här tidpunkten. Under denna tid är det bra att vila upp sig och äta ordentligt, för att orka. Det är i regel den fas som tar längst tid, cirka 20 timmar. För vissa kvinnor pågår den i flera dygn, men då har oftast värkarna avstannat, ibland med några timmars intervall. När värkarna så småningom blir starkare och kommer tätare är öppningsskedet inne i sin aktiva fas. Vattnet har gått. Om två av dessa tre kriterier uppfylls räknas det som om kvinnan är i aktiv fas. Jag tror vi är just nu här i landet. Alla har inte uppfattat timingen. En del har ingen aning. Andra känner av att det är nu. Några är för upptagna.


Utdrivningsskedet delas in i en nedträngningsfas och en krystfas. När livmoder-munnen öppnat sig helt, har kvinnan kommit in i utdrivningsskedets första del, den så kallade nedträngningsfasen. Kvinnan känner ofta intuitivt att hon vill krysta fram barnet. Krystvärkarna är en slags rytm som växlar mellan att ta i av alla krafter och att spänna av. Känslan kan påminna om att krysta vid toalettbesök. Krystfasen inleds när barnets huvud befinner sig mot bäckenbotten. Barnmorskan är med hela tiden för att guida och hjälpa kvinnan. När barnets huvud skymtar är det dags att börja krysta oforserat. Krystningen hjälper barnet framåt och det skymtar under varje värk ända tills barnets huvud fötts fram. Där efter roteras barnets axlar, för att sedan glida fram och resten av barnet föds fram. Grattis, ditt barn är fött!


Efterbördsskedet När barnet är fött ska moderkakan lossna och födas fram. Då drar livmodern ihop sig och mamman känner eftervärkar. Efter en stund lossnar moderkakan och krystas fram.


Sådd o skörd är en lag som aldrig kommer sluta. Mycket sådd har skett i bön. Sök Guds rike först, så får vi allt det andra. Jabes (1 krön 4:9) som betyder född i smärta, ber om utvidgat område. I Psalm 84, beskrivs längtan till Guds hus och bruden och bröllopet och förberedelse för väckelse. Vers 4-9 Sparven har funnit sig ett hem och svalan ett bo där hon kan lägga sina ungar: dina altaren, (bönealtare, ditt, familjen, kyrkans,stadens, landets) Herre Sebaot, min kung och min Gud. Saliga är de som bor i ditt hus, de lovar dig ständigt. Saliga är de som har sin styrka i dig, som har dina VÄGAR i sitt hjärta. När de vandrar genom tåredalen gör de den rik på källor, och höstregnet täcker den med välsignelser. De går från kraft till kraft, de träder fram inför Gud på Sion. Herre Gud Sebaot, hör min bön, lyssna, du Jakobs Gud.


Här ser vi förberedelse för förlossning och tillbedjan och fokus på utvidgat område. Kan du se det när du läser dessa versar, en gång till?


Bekämpa inte gamla system. Skapa nya! Då styr personer mot det nya och bort från det gamla. Lou Engle som leder profetisk bönerörelse i USA beskriver: En ung man kom till mig och sa: "Jag var på den ORU-samlingen, herr Engle, och jag var så rörd att jag grät och bad i tre timmar vid kapellaltaret. Senare den kvällen hade jag en dröm att jag var i Columbus, Ohio och jag såg en eldstad och en ängel stod framför den med bälgar i en stor flamma. Ängeln sade 'Joel 2 leder till apostlagärningarna 2! Joel 2 leder till apostlagärningarna 2! "

Han drömde samma dröm tre nätter i rad och på grund av det flyttade han till Columbus för att be för ELDEN från Apg 2.


 "Stöt i horn på Sion! Påbjud en fasta! Kungör en högtidssamling! Kalla på folket, påbjud en helig sammankomst! Kalla på de gamla och samla barnen, också dem som ännu får bröstet." Joel 2:15-16 


”Slutet på allting är nära. Var därför kloka och nyktra så att ni kan be.” 1 Pet 4:7 

”Min vän börjar tala, han säger till mig: Res dig, min älskade, min sköna, och kom! Se, vintern är över, regntiden slut och förbi. Blommorna visar sig på marken, sångens tid har kommit och turturduvans röst hörs i vårt land. Fikonträdets frukter rodnar, vinstockarna blommar och sprider sin doft. Res dig, min älskade, min sköna, och kom! Du min duva i bergsklyftan, i klippväggens gömsle! Låt mig se ditt ansikte, låt mig höra din röst, för din röst är ljuv och ditt ansikte skönt. Fånga rävarna åt oss, de små rävarna som fördärvar vingårdarna, våra vingårdar som står i blom.”

Höga Visan 2:10-15


Just nu förbereder sig Sverige för 3 stora Väckelse kampanjer med Stakset i 3 städer och 2020, och 2021 sex städer till. ARON och HUR lyfter Mose armar. Låt oss bygga Vänskap. Göra plats för Bruden i landet. Uppenbarelse om Guds kärlek.


I Getsemane ber Jesus med iver och inte falla i frestelse och bedrövelse att ge upp bönen. Låt oss Bli starka i Herren och hans väldiga kraft. Gräva brunnar (1 mos 26:3) olika brunnar. Min börda är lätt. Vi ber om ”Rehobot” utrymme för brunnar att bli grävda igen.


Vi behöver ha det vi ser här i ordet:Om arameeerna blir för starka för mig ska du komma till min hjälp, och om araneerna blir för starka för dig kommer jag till din hjälp. Var modig. Låt oss kämpa tappert för vårt folk och för vår Guds städer. Herren skall göra vad han finner bäst. (2 Sam 10:11-12)


Tror Gud sjunger en sång just nu till dig och mig om det nya vinet. Talar om en väg för kyrkan i Sverige detta år 2019. Låt oss be om det nya vinet!  Sången lyder:  In the crushing,  In the pressing, You are making, new wine, In the soil I, now surrender, You are breaking new ground  So i yield to You and to Your careful Hand. When I trust You I don't need to under stand Make me Your vessel. Make me an offering Make me whatever You want me to be. I came here with nothing but  all You have given me Jesus bring new wine out of me. You are breaking new ground. Jesus bring new wine out of me. Cause where there is New Wine. There is new power There is new freedom. The Kingdom is here I lay down my old flames To carry Your new fire today. Ending Jesus bring new wine out of me Jesus bring new wine out of me.

Herre det är vår bön! Amen. Ps133:1-3 olja, enhet.


Ett mail kom till oss med några rader från en bedjare: Vill bara berätta vad jag såg igår i en syn! Bad för Sverige och för Guds folk och Guds rike och kunde se tydligt en enorm källa som kom underifrån och bubblade med enorm kraft. Det kom med kraft, syre och vederkvickelse! Kommer med enorm styrka som vi inte har sett förr! En mäktig tid är på gång i vårt land och jag vill vara i lydnad skicka detta till er! Låt oss fortsätta vara starka, frimodiga och oförfärade!  En ny tid är nu för Sverige och norden! Inta er plats ännu mer och gå starkt med herren i det han har kallat er till. HALLELUJA! All välsignelse till er! Herrens tjänarinna.


Vi läser i: 1 Mos 26:12-25 där Isak får återställa de brunnar som hans far Abraham grävde. Dessa brunnar hade blivit fyllda med jord av filistéerna så de gav inget vatten. I vårt land behöver vi ha fysiskt vatten och andligt vatten just nu.


"Isak sådde där i landet och fick det året hundrafalt, ty HERREN välsignade honom. Han blev en mäktig man, och hans egendom växte mer och mer, så att han till slut var mycket rik. Han ägde så mycket får och nötboskap och hade så många tjänare att filisteerna blev avundsjuka på honom. Alla brunnar som hans fars tjänare hade grävt medan hans fader Abraham levde, fyllde filisteerna igen med jord. Abimelek sade till Isak: "Flytta bort från oss! Du har blivit alldeles för mäktig för oss." Då flyttade Isak därifrån och slog sig ner i Gerars dalgång och bodde där Isak grävde på nytt upp de vattenbrunnar som hade grävts på hans fader Abrahams tid men som filisteerna hade fyllt igen efter Abrahams död. Och han gav dem samma namn som hans far hade givit dem. När Isaks tjänare grävde i dalen, fann de en källa med rinnande vatten. Herdarna i Gerar började då tvista med Isaks herdar och sade: "Vattnet är vårt!" Därför gav han den brunnen namnet Esek, eftersom de hade grälat med honom. Därefter grävde Isaks tjänare en annan brunn, men de började tvista om den också. Då gav han den namnet Sitna.Sedan bröt han upp därifrån och grävde ännu en brunn. Om den tvistade de inte. Därför gav han den namnet Rehobot, och sade: "Nu har HERREN gett oss utrymme, så att vi kan föröka oss i landet." Därifrån drog Isak upp till Beer-Sheba. Den natten uppenbarade sig HERREN för honom och sade: "Jag är din fader Abrahams Gud. Frukta inte! Jag är med dig, och jag skall välsigna dig och göra din avkomma talrik för min tjänare Abrahams skull". Då byggde han ett altare där och åkallade HERRENS namn och slog upp sitt tält. Och Isaks tjänare grävde där en brunn." 


När Jesus får komma fram i Uppdrag granskning om vem kan rädda Sanne och att TV4 tar upp i morgonsoffan om kristen musik i 9 minuter och Hillsong och flera kristna lyfts fram i direktsändning är detta ett profetiskt tecken efter 40 dagarsfastan att Herren vill komma med sitt överflödande vatten över sitt land och över Sverige? Över alla dem som ber om den Helige Andes regn? Jag tror faktiskt det.  


Avslutningsvis så tror jag denna lovsång är en profetisk bön inför sommaren och hösten: ”Kom och fyll våra brunnar. Kom och fyll våra brunnar med Ditt vatten o Gud Fyll oss med Din Helige Andes regn. Vi vill öppna våra munnar för att dricka av Ditt liv. Låt Din andes regn få falla över oss. Ja låt Andens regn få falla falla över oss igen så att öknen kan få blomma och träden bära frukt För vi törstar o vi längtar efter liv från Dig Gud Låt Andens regn få falla över oss ”


Vi ber om kraft att föda i Sverige! När kung Hiskia hörde det rev han sönder sina kläder, svepte sig i säcktyg och gick in i Herrens hus. 2 Och han sände överförvaltaren Eljakim, skrivaren Shebna och de äldste bland prästerna, klädda i säcktyg, till profeten Jesaja, Amos son. De sade till honom: "Så säger Hiskia: Denna dag är en dag av nöd, bestraffning och förakt, för fostren har kommit fram till födseln men det finns ingen kraft att föda. Kanske ska Herren din Gud höra vad Rab-Shake säger, han som hans herre Assyriens kung har sänt för att håna den levande Guden, så att han straffar honom för dessa ord som Herren din Gud har hört. Be en bön för den rest som är kvar."  Jes 37:1-4.

Guds folk behöver sluta "tvista om brunnarna" så att vi får utrymme i landet, profeterna behöver höras och göra skillnad i alla delar av samhället. Sedan bröt han upp därifrån och grävde ännu en brunn. Den tvistade de inte om. Därför gav han den namnet Rehobot och sade: ”Nu har gett oss utrymme så att vi kan växa här i landet.”


Tack för dina böner under 40 dagars bönen och fastan. Nu gläds vi över hans uppståndelsekraft och delar evangelium de glada nyheterna! Själva förlossningsarbetet delas in i tre skeden: öppningsskedet, utdrivningsskedet och efterbördsskedet. Låt oss hjälpas åt att mobilisera bön inför 6 juni på varje ort och alla 290 kommuner. Registrera ert bönemöte på www.sverigebonen.se så fler kan komma dit i just er stad och plats. Korset i flaggan väntar på sin fullbordan.


Patrik Sandberg Ordförande i Sverigebönen

208 views0 comments

Recent Posts

See All