Search
  • Sverigebönen24-7

Gör alla folk till lärjungar


När man läser om breven till de sju församlingarna i Uppenbarelsebokens andra och tredje kapitel så märker man att det är två som inte uppmanas att göra bättring. Vi läser om Filadelfia- och Smyrnaförsamlingarna som lider under förföljelse och motstånd men inte verkar ha problem med vare sig religiositet, synd eller felaktiga attityder.


Ingen av oss vill väl gärna uppleva förföljelse för vår tro men vi måste ställa oss frågan om det kan vara så att motstånd renar och skärper oss troende. När vi blickar ut över världen idag och letar efter verklig tillväxt i kyrkan så är det bland annat hos en folkgrupp den verkar växa. Det är bland de farsitalande som bor i och runt Iran men också finns hos oss i Sverige. I Iran är förföljelsen stark och även om det finns en tillåten, liten arameisk kyrka så är det den underjordiska församlingsrörelsen som många dras till. Undersökningar visar att närmare 20 procent av iranierna tillhör en kristen gemenskap. Kyrkan i Iran ber. Man evangeliserar. Troende i Iran erkänner sitt fulla beroende av den Helige Ande. I Iran vill man inte se några som bara konverterar. Målet är att göra människor till lärjungar som vi läser om i missionsbefallningen:


Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut. Matt. 28:18-20

‬‬‬‬

Kan du och jag höra vad Anden säger till församlingen idag? Många upplever en stark längtan efter att få se Gud göra något i vårt land. Ropet kommer från Guds Ande. I det sista kapitlet i Uppenbarelseboken läser vi vad Johannes ser och hör Gud säga:


Och Anden och bruden säger: "Kom!" Och den som hör det må säga: "Kom!" Och den som törstar må komma. Ja, den som vill, må ta emot livets vatten för intet. Upp. ‬22:17‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬


Vi måste fråga oss: Ropar bruden (församlingen) och Anden detsamma idag? Önskar vi att Jesus ska komma till vårt land eller har vi fullt upp med vår egen verksamhet? Vi tror att det är tid att göra människor till lärjungar i Sverige, i Europa och över hela jorden.


Böneämnen


Vi ber om att ropet efter Jesus skall stiga upp till himlen från vårt land

Vi ber att vi kan ta emot den som söker Gud och meningen med livet

Vi ber om andliga fäder och mödrar som kan göra lärjungar av längtande människor


Lars Gunnar Pahlm, Sverigebönen

58 views0 comments

Recent Posts

See All