top of page
Search
  • Sverigebönen24-7

Gemensam 40 dags fasta och bön för Sverige och Stockholm 20 feb-31 mars


2018 Guds folk och bedjare i Storstockholm och Sverige!


"Stöt i horn på Sion! Påbjud en fasta! Kungör en högtidssamling! Kalla på folket, påbjud en helig sammankomst! Kalla på de gamla och samla barnen, också dem som ännu får bröstet." Joel 2:15-16


 Vi vill tillsammans se: ”Ett Förvandlat Sverige & Storstockholm” Genom fasta och bön i enhet. Områden som vi kommer att be utifrån är: Omvändelse, Försoning och de sju samhällspelarna samt valet. Malaki 4:6. Olika Generationer tillsammans.  Vi uppmuntrar att involvera barnen, tonåringar, familjer och äldre. (fastans kraft i Jesaja 58)


Allkristet bönealtare: en plats av bön där du är välkommen.
Vi kommer under denna period ha "ett bönealtare" över generationsgränserna och församlingsgränser i enad bön. Vi tror att detta kommer vara oerhört starkt och ge kraft till bön som förändrar Stockholm och Sverige. Bönealtaret under 40 dagar är på olika platser.

Bön kommer pågå på dessa platser i Stockholm: (för Göteborg & Uppsala se vår hemsida)


1.Allkristen morgonbön från olika kyrkor (vi ber redan varmt välkommen)

Varje måndag, onsdag och fredag kl. 07.00 - 08.00 

Plats: Söderhöjdskyrkan, Blecktornsgränd 13

Böneområden: Måndagar - Familjen och Kyrkan. Onsdagar - Media & Kultur. 
 Fredagar - Affärsvärlden & Företag, Arbete, Utbildning & Överhet & Regering.


2.Allkristen lunchbön för Sverige i Stockholm

Varje torsdag kl. 12.00 – 13.15 Mahognysalen 2tr, Citykyrkan (minst 40-50 tal bedjare)


3.Gemensamma kvälls Storbönemöten under fasteperioden och våren! Låt oss samlas över alla gränser och söka Gud tillsammans!

Första Storsamlingen är: 21/2 Bön & lovsång! Allkristen bön för Sverige, kristna värderingar och valet! Peter Persson leder lovsång, Patrik Sandberg med team leder kvällen. Olika böneledare och pastorer leder bönen; Jan Blom, Lukas Berggren, Marco Strömberg mfl. Boka in: 21/2, 20/3, 17/4, 15/5, 21/8, 4/9 kl 18.30-21.30, Plats: Olof Palmes gata 25, Sthlm.  Fika 18-18.30. Inbjudare; Sverigebönen & Världen idag, lokala kyrkor & organisationer.


4. Be där du är: Bönekedja Under dessa 40 dagar vill vi att olika församlingar, bönegrupper, ungdomsgrupper och individer tar 1 timme till 1 dygn eller fler och ansvarar för att fylla dessa timmar med bedjare så vi kan ha en kedja under dessa 40 dagar.


Du bokar din bönetimme på www.sverigebonen24-7.com Finns på svenska och engelska. Ber där du är.

Varmt välkommen! Kom och slut upp dessa viktiga dagar över alla generationer! Frågor och funderingar 0734-47 80 80


Patrik Sandberg Sverigebönen

www.sverigebonen.se

126 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page