Search
  • Sverigebönen24-7

Gud gör inget utan bön och allt med den

24-7-bön i Nederländerna

På grund av en fråga från Pete Greig började Edwin Hamelink från 24-7-bönen i Nederländerna att brinna för att få se bönealtaren uppresta i sitt land. Frågan löd: ”Hur skulle ditt land se ut om det var flera som bad?” Edwin bestämde sig att ta reda på det. Små grupper fick i skift fylla upp en vecka med kontinuerlig bön. När han såg vilken hunger efter bön det fanns i hans omgivning, tog han fram exempel på bönens kraft för att på så sätt träna och uppmuntra de unga eleverna till att be dygnet runt under en hel vecka.

Målet? Väckelse i deras städer! När Edwin möter eleverna säger han till dem: ”Allt börjar med bön.” Nu, efter 5 år, har Edwin och hans team redan fått se 150 böneinitiativ där man ber dygnet runt under en hel vecka – och genom detta har man fått se Gud verka på det mest fantastiska sätt.


24-7-bön i Sverige

Den här berättelsen påminner oss om att allt är möjligt när vi som troende arbetar tillsammans för Guds rike. Edwin och hans team har tillsammans mobiliserat och fått hundratals elever att bli tända för bön för deras städer och länder – och samma sak händer över hela världen.

Sverige är i behov av att få en enad Kristi kropp. Vi behöver stå på den gemensamma grunden i vår tro, som säger att Gud rör sig genom bön, och så driva tillbaka mörkret över vårt land. Precis som när lärjungarna var ett i bönen och då fick se en stor förvandling i sin omgivning (Apg 1:14), väntar Gud på att himlens böneskålar ska fyllas och hällas ut över Sverige. Det finns en stor skörd i vårt land. Men som väckelsepredikanten John Wesley sa: ”Gud gör inget utan bön och allt med den.”


Sverigebönen 24-7, en ny plattform för nationen

För att hjälpa Sveriges församling att koppla samman och kunna arbeta tillsammans med bön dygnet runt, har Sverigebönen nu en ny plattform som heter Sverigebönen 24-7. Den startar nu med en bönevecka varje månad, där man har ett klart fokus på ett visst böneämne. Visionen är att kunna:


· Koppla samman med Kristi kropp i en 24-7-bönekedja - med enad bön för vårt land.

· Skapa 24-7-bönegrupper på webben och på fysiska platser i varje stad i Sverige.

· Be för alla de sju pelare som bildar vår nation, så att varje del av vårt samhälle får bära vittnesbörd om vår Guds skönhet och visdom.

· Profetera och utropa Guds bestämmelse för Sverige tills vi ser den förverkligat

· Att alltid arbeta för att hedra det som varit, ansluta till det som är och uppmuntra med vad som kommer att komma.


På vår webbsida www.sverigebonen24-7.com hittar du en sida där vem som helst kan boka upp sig för en eller flera timmar av bön under veckan. På det viset kan alla se vilka tider som är bokade och vilka som är lediga. Alla som bokar kommer med i en bönekedja som pågår dygnet runt i en hel vecka. Under 2018 kan du boka upp dig under varje sista vecka i varje månad.

Den här rörelsen består av troende som förstår bönens kraft. Vi behöver väktare som kommer samman som en enhet i striden för vårt land. Tiderna ändras nu snabbt och världen blir bara mörkare om inte församlingen lyser med sitt ljus. I sin mörkaste stund frågade Jesus lärjungarna: ”Kunde ni inte be med mig ens en enda timme?”


Vår första 24-7-bönekedja är en 40 dagars bön och fasta som börjar 20 februari och pågår till påsk 31 mars. Vi vill uppmuntra pastorer, präster och alla som brinner för att få se väckelse i Sverige att vara med. Dela med er till grupper, vänner och familj och bli en del av bönekedjan.


Lukas 18:16

Skulle då inte Gud skaffa rätt åt sina utvalda som ropar till honom dag och natt?

Eric Boerhou


26 views0 comments

Recent Posts

See All