Search
  • Sverigebönen24-7

Gud på din arbetsplats – vardagskristendom


JEHOVAH ELOHAI - HERREN, "min Gud". (Dom 6:15) Han är den ende vi kan be till när vi behöver ett mirakel, och vet att han kommer att svara och öppna dörrar. "Den evige Guden är vårt gömställe; Han bär oss i sina armar. "Han är den som har varit från början. Skaparen av allting.  Gudsmannen Mose bad: Psalm 90:1 Herre, du har varit vår tillflykt från släkte till släkte. Innan bergen blev till och du skapade jorden och världen, från evighet till evighet är du, Gud. v14 Mätta oss med din nåd när morgonen gryr, så att vi får jubla och glädjas i alla våra dagar. v16 Låt din gärning bli synlig för dina tjänare och din härlighet över deras barn, och låt Herren vår Guds ljuvlighet vila över oss. Ge oss framgång med våra händers verk, ja, ge framgång åt våra händers verk. Amen. Mose bad två gånger för att våra händers verk skulle ha framgång.  Att be för din arbetsplats – vardagskristendom. Paulus var tältmakare, Lukas var läkare, Jesus snickare. Mose och David fåraherdar. Gud själv arbetade sex dagar och vilade en. Hur kan du be för din arbetsplats och vardag och se Guds rike komma? Det verkar som Gud vill att vi ska be och arbeta. I slutet av dagen kom Gud till Adam i Edens lustgård och talade med honom. När Herrens skapade jorden så såg han att det var gott och som en konstnär njöt han av ett dagsverk. Paulus:"Jag uppmanar er därför, jag som är en fånge i Herren, att leva värdigt den kallelse ni fått."  Ef 4:1. Du har fått en kallelse att leva som en fulltidskristen 2019. Vi är skapade till Guds avbild och likt Gud ska vi skapa på våra arbetsplatser. 1 Mos 1:  "I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och tom, och mörker var över djupet. Och Guds Ande svävade över vattnet. Gud sade: "Varde ljus!" Och det blev ljus."  Vi behöver tala in och se Guds Ande verka - så att nya jobb blir till, nya uppfinningar och nya lösningar. Jag har ett eget företag och utvecklar chefer och ledare sedan 20 år. Varje dag sitter jag ner med olika chefer och deras utmaningar. Många gånger så ger Guds Ande mig lösningar på problem och öppnar upp till lösningar. Förvänta dig att Gud vill använda dig där du är.  Inom tennisen värld så säger domaren när spelarna har vilat färdigt: Its TIME: Det är tid att gå ut igen på din arbetsplats. Att bli berörd av Gud. Att bli fylld av Gud. Att samla kristna företagare. Att se marknadsplatsen. Att beröra marknadsplatsen i bön. Att påverka marknadsplatsen med Jesus. Jesus sa: "Gör affärer med detta tills jag kommer tillbaka." (Luk 19:13). Guds rike i Media, Familjen, Utbildning, Näringsliv, Konst och teater, Sport, Religion, och i Politik. Lydnad eller Olydnad ser vi i 5 Mos 28: 1-2 "Om du lyssnar till Herren, din Gud, och troget följer alla hans bud, som jag idag ger dig, skall Herren, din Gud, upphöja dig över alla andra folk på jorden. Alla dessa välsignelser skall nå dig och komma över dig, när du lyder Herren, din Gud." i nya förbundet ser vi vidare hur vi ska verka: "Arbeta hårt med glatt humör vad ni än håller på med, som om ni gjorde det för Herren och inte för människor. Kom ihåg att det är Herren Själv. En dag ska belöna er och låta er få ärva allt det goda som finns hos Gud. Det är Kristus som är er verkliga Herre, och honom ni arbetar för."  Kol 3:23-24. Gud bor i dig och dit du går vill Guds rike komma. Its Time att gå ut på alla våra arbetsplatser som heltidskristna. Du och jag. Utmaning: Be för ett mirakel i ditt grannområde och på din arbetsplats - för att en person ska bli frälst i januari  Patrik Sandberg Företagscoach och ledarutvecklare, Ordförande i Sverigebönen Be Att vi likt Kol 3:23-24 ska arbeta hårt och med glatt humör som för Herren varje dag Att kristna möts och ber för sina arbetsplatser varje dag (Matt 7:7-8) Att pastorer förlöser ut sina medlemmar att tjäna Herren alla dagar i veckan, även i vardagen, och att vardagskristendom uppmuntras

336 views0 comments

Recent Posts

See All