Search
  • Sverigebönen24-7

Guds kärlek ger oss modDet behövs mod för att leva det liv Gud har förberett. Mod att säga nej, när andra säger ja. Mod att säga ja, när andra säger nej. Mod att gå vidare, när alla omständigheter skriker åt en att ge upp. Mod att gå dit Anden leder.En av fiendens vanligaste attacker är att angripa Guds folk med modlöshet. Han angriper med modlöshet för att försöka abortera Guds plan för ditt liv. Det Herren har tänkt att göra genom dig.

Men allt mod du någonsin kommer att behöva finns i Guds hjärta och tas emot i kärleksrelationen med honom som älskar dig oändligt. Jesus har besegrat fruktans och modlöshetens ande på korset och den segern finns tillgänglig för dig varje dag, i varje omständighet, vad du än möter.

2 Tim 1:7 "Ty den Ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa, utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens Ande."

Med Guds kärlek utgjuten i ditt hjärta genom den helige Ande, fylls ditt inre med mod och livskraft. David visade på ett enormt mod i sitt liv och det modet föddes utifrån hans identitet som älskad. Han visste att segrarna inte berodde på honom själv utan på vad Herren kunde göra genom honom.

David var en tillbedjare och när han förde arken upp till Jerusalem dansade han i full kraft inför Herren. Han tänkte inte på sitt anseende eller rykte utan hade Gud för ögonen och gladde sig inför honom. Identiteten att vara älskad av Gud frigör en människa totalt. Hon är då trygg i Gud och blir inte slav under människor.

När David som tonåring slog Goliat, uppmanade han sitt folk att inte tappa modet. Han fokuserade på Herrens styrka - inte på sin egen svaghet - och sprang mot jätten och slungade en sten som träffade i pannan. Sedan begravde han huvudet i Jerusalem, i samma stad som Davids store son Jesus skulle krossa fiendens huvud! Oavsett vilka jättar du kommer att möta i livet så kan du ha samma tillförsikt som David hade. Striden är Herrens och han kommer att föra dig till seger.

Guds kärlek gav också David mod att inta ny mark för Guds rike: Jerusalem. Josua hade inte lyckats att inta staden. Den var nämligen oerhörd svår att inta p.g.a. dess läge på en höjd med djupa dalar runtomkring. "Men David intog Sions berg, det vill säga Davids stad",deklarerar Andra Samuelsboken 5. Hur lyckades han med det?

Det som såg så ointagligt ut, hade en svaghet som inte syntes utifrån. Det fanns en tunnel inuti som man kunde använda för att inta staden! När vi går med Herren kommer han att visa hur vi kan övervinna varje motstånd och bryta ny mark för Guds rike. Nyckeln är att leva nära Guds hjärta och som David hela tiden fråga honom hur vi ska göra. Då kan Herren ge oss bönestrategier och himmelska idéer så att de mest stängda områden kan öppnas upp.

När jag var i bön inför hösten, hörde jag den helige Ande säga: "Intimitet och Auktoritet". Jag tror att Gud nu föder fram ett folk som lever nära hans hjärta, formade i det fördolda livet med honom och som reser sig i hans auktoritet i bön.


Böneämnen

1.Låt oss be om att Gud löser sitt folk från modlöshetens ande och förlöser kraftens, kärlekens och självbehärskningens Ande över sitt folk.

2. Vi ber att ung som gammal ska lära känna Jesus på djupet och förstå vilken auktoritet han har gett oss i bön.

3. Vi ber om mod över Guds folk att bryta ny mark för Guds rike denna höst.

Christer Dahlberg, Sverigebönen.

83 views0 comments

Recent Posts

See All