Search
  • Sverigebönen24-7

"Herre, upprätta vårt land!"Efter Jerusalems fall 586 f.Kr, får Hesekiels profetior en ny inriktning. Han har varnat folket för konsekvensen av deras synd och som en följd av denna kommer Guds dom över landet. Nu börjar han istället att trösta folket och ge dem hopp om upprättelse: Gud ska ge liv åt det som är dött!

Kjell Sjöberg hade en fantastisk förmåga att avslöja mörkrets gärningar, samtidigt som han behöll tron och hoppet om alltings upprättelse. I sin sista bok ”Guds plan för upprättelse” skriver han: 

”Profeterna i Israel fick vara med om upplevelser när deras hopp brast, t .ex. när Jerusalem blev intaget och folket fördes bort i fångenskap. Just de profeter som genomlevde Israels bottenlägen fick visioner om hopp och upprättelse. Det har fötts en bön av tro i min ande: ´Herre, upprätta oss igen!´ Jag skriver som förebedjare, för att andra förebedjare ska få tro att be om upprättelse. Bön om upprättelse är en profetisk bönetjänst i ändens tid. Upprättelsens mål är ett samhälle som förbereder sig att välkomna Jesus tillbaka på jorden. Hoppet om Jesu återkomst är ett ljust hopp. Världen kommer inte att sluta i kaos och förintelse, utan i att allt ska upprättas igen.” 

I sin kallelse som profet visar Gud Hesekiel hur hans hemstad ser ut bakom lyckta dörrar och det är ingen vacker syn. I ett antal scener uppenbarar Gud för Hesekiel hur djupt folket har avfallit och hur total deras hängivenhet till avgudar är. Kanske innebär detta en chock? Han ska dela Guds nöd och därför måste han se verkligheten som den är. Men först måste profeten få erfara Guds härlighet (Hes 1), annars får han ett felaktigt fokus och kan inte förmedla hopp. 

Det är på samma sätt i våra liv. Kol 2:17 säger att Jesus är verkligheten själv och vi behöver därför hela tiden uppfyllas av Jesu härlighets Ande för att få rätt perspektiv på livet. Om vi tappar blicken på Jesus och hans seger på Golgata, så kan vi inte möta livet och det lidande som omger oss på ett rätt sätt. Vi förlorar då lätt hoppet och riskerar istället att bli besvikna och kritiska. 

Det är när vi tillber Jesus som våra ögon öppnas för Hans skönhet och härlighet, och som gör att vår förbön kan ske utifrån Guds perspektiv. Vi kan då se mänsklighetens lidande genom Hans ögon - Han som burit all nöd på korset och be ut Hans försoning, frälsning och upprättelse till de slagna och fallna. 

På en helandekampanj på Kolahalvön blev Martin Reén utslagen under Guds kraft och upplevde följande: 

Jag rycktes upp i andevärlden över Sverige och en ängel talade till mig. Jag kände att det var oroligt i andevärlden över vårt land, striden pågick om människors frälsning, och emellanåt blixtrade det och åskade. Jag förstod att det var reaktionen på det bönerop som gick ut från bönekrigare i vårt land. 

Ängeln ropade till mig: Du måste satsa på Sverige, för jag vill göra ett verk i Sverige och du har en del av detta. Kom ihåg detta: Glöm inte Sverige! Hör ropet från de människor du är kallad att hjälpa till frälsning, läkedom och frihet i Jesu Kristi namn! När jag fick detta tilltal hörde jag hur en skara människor ropade. Det var inte deras fysiska rop, men ett invärtes rop på hjälp från lidande hjärtan, som steg upp från denna skara. Ett hjärtskärande rop som jag aldrig kommer att glömma.”

Ju mer vi lär känna Hans hjärta, desto mer upptäcker vi vad som tynger Honom, nöden i Hans hjärta. I mötet med Honom öppnas våra ögon och öron för de nödlidande. I bönen och på en mängd olika sätt får vi sedan vara redskap för Hans kärlek och förmedla Hans liv och kraft till andra, så att Jesus får förvandla och upprätta vårt land! 


Böneämnen


1. Vi ber att församlingen mer och mer ska uppfyllas av Jesu härlighet.

2. Vi ber att vi ska hålla blicken fäst på Jesus, så att vi ser på oss själva och vår omgivning med Hans kärleksfulla och trosfyllda ögon.

3. Vi ber att vi ska få förmedla visioner om ett upprättat Sverige och ge hopp till vårt land.

Christer Dahlberg, Sverigebönen

73 views0 comments

Recent Posts

See All