Search
  • Sverigebönen24-7

JAG HÖR LJUDET AV REGNNu är det är Sveriges tid! Det är Skandinaviens tid nu. Jag gör något nytt, säger Herren. Märker ni inte det? Ser ni inte hur ett moln stiger upp över havet. Det kommer ett regn med väckelse – ett utgjutande av regn över landet – över Sverige och över Skandinavien.(not 1),


Jag skall utgjuta av min Ande över allt kött, mina söner och döttrar ska profetera och både gammal och ung ska få se visioner och drömma drömmar.


Detta är Herrens dag! En dag med Stor Väckelse i vårt land och över vår nation. Förbered er för det kommer att regna kraftig över ert land. Ahab, gör din vagn i ordning för det blir ett kraftigt regn. Gör i ordning ert land för att ta emot regn. Gör er redo att TA EMOT den Helige Andes regn. Ett regn med välsignelse och väckelse och återupprättelse. Herren vill återställa det förlorade andliga arvet i landet. Det kanske inte blir ett utgjutande som ser exakt så ut som ni förväntat er men det kommer att vara präglat av att min Ande gjuts ut över alla. Över dem som ni förväntar er ska bli fyllda och över dem som ni kanske inte tror ska bli vidrörda – men ni kommer att känna igen det genom närvaron av min Ande – för där Herrens Ande är, där är frihet. Fångarna ska sättas fria.


De förslavade ska kallas ut från mörkret och de döda, ja de döda ska väckas till liv. Ni kommer att få se tecken, under och mirakler i era hem, men också ute på gator och torg - de kommer att bli en del av det dagliga livet. Ni kommer att alltmer leva i det övernaturliga om ni öppnar er för att ta emot regnet. När ni söker mig kommer ni att bli fyllda, mer och mer, och kommer att väcka liv i era drömmar och i syftena med era liv - om ni öppnar upp för regnet. Det är Andens regn. Så gör er redo!


JAG HÖR LJUDET AV REGN!


ESTER, gör dig redo! Träd fram inför Kungen och framför din begäran om att få nationerna. Han har sträckt ut sin spira av Kristi godkännande. Han önskar höra din begäran! Gå fram – Han säger: ”Be mig, så ger jag dig hednafolken till arvedel och hela jorden till egendom.” (Ps 1:8). Han vill ge dig nationerna. Gå framåt, gå in i Kungens närvaro och framför din begäran om nationerna. Ta in det i anden! Ta in det i bön och förbön. Var inte tyst utan höj din röst.

JOSUA – det är din tid att gå ut på slagfältet. Fienden har redan blivit given i dina händer. Det är din tur att ta upp striden. Stå upp – var stark och modig. Herren är med dig!

MOSES – det är Josuas tid att strida, men han kan inte göra det ensam. Han behöver dig. Lyft fram din bemanning (på hans vägnar). Aron och Hur ska hålla uppe dina händer. Striden är Herrens men han kallar alla generationer till att vara tillsammans i en tid som denna! 

Det är en TILLSAMMANS-väckelse – en tillsammans-rörelse av Guds Ande och kärlek.

PETRUS – ja, kasta ut dina nät för en stor fångst men inse att du behöver dina kamrater i den andra båten också. Se till att de är tillräckligt nära för att hjälpa dig så att, när du drar in fångsten, inget går förlorat. (Not 2).

Vi behöver varnandra. Det är en Guds TILLSAMMANS-rörelse. Det är inte ”en personuppvisning” eller uppvisning av ”en storhet” - utan det är ett framvisande av Gud och Hans Kärlek. 


Erin Ayo


Not 1) 1 Kung 18:44-45: ”När han kom dit sjunde gången, sade han: ”Se, ett litet moln som en manshand.” stiger upp ur havet.”Då sade han: ”Gå och säg till Ahab: Spänn för och far ner, så att inte regnet håller dig kvar.” 45 I ett nu blev himlen mörk av moln och storm, och ett kraftigt regn föll. Och Ahab steg upp i sin vagn och for till Jisreel”, 


Not 2) Lukas 5:4-7 ”När han hade slutat tala, sade han till Simon: "Gå ut på djupet och lägg ut era nät till fångst." 5 Simon svarade: "Mästare, vi har arbetat hela natten och inte fått något. Men på ditt ord ska jag lägga ut näten." 6 De gjorde så, och de fick så mycket fisk att näten höll på att brista. 7 Då vinkade de åt sina vänner i den andra båten att komma och hjälpa dem. Och de kom och fyllde båda båtarna så att de var nära att sjunka.”


Böneämne

1. Att vi öppnar oss för ett uppvaknande genom Anden

2. Att vi vågar samarbeta så Guds planer kan gå i fullbordan

3. Att vi tar emot stor frimodighet genom ordet och Anden

162 views0 comments

Recent Posts

See All