Search
  • Sverigebönen24-7

Kom in i min vila.

Ni säger något men jag säger något annat, kom in i min vila och lydnad säger Herren!Det som är dött kan få liv igen!

Jesus livets furste brukade avbryta andras begravningar och till och med sin egen!


Profeten Hosea skriver om Jakob (som betyder bedragare) "I moderlivet grep han sin bror i hälen, när han blivit man kämpade han med Gud. Ja, han kämpade med ängeln och vann seger, han grät och bad honom om nåd. I Betel mötte han honom, och där talade han med oss, Herren, härskarornas Gud, Herren är hans namn. Så vänd om till din Gud, håll fast vid kärlek och rätt och vänta ständigt på din Gud." (Hosea 12:3-6)


Vi är i en tid av att brottas och möta Gud som individer. Jakob sprang på i egen kraft och lögner. Men så får han mötet med Gud och går på ett nytt sätt efteråt.

Gud söker ledare och bedjare.


Jesus korrigerar lärjungarna för de ser inte klart: Säger ni inte: fyra månader till, sedan kommer skörden? Men se, jag säger er: Lyft blicken och se hur fälten har vitnat till skörd. (Joh 4:35). NI SÄGER något och JAG SÄGER något annat!


När vi kommer till bönemötet och ordet och mötet med Herren så förändras vi själva och börjar säga det Herren säger, be ut det som ligger på hans hjärta. Modet kommer. Andens får utrymme. Tron talar det Herren säger och otron är tyst eller talar felaktigt och det leder bort från liv och ljus. För ett tag sedan mötte jag en grupp bedjare i norr som bett varje kväll och på ca 400 bönemöten fram till nu. Här satt par som kommit tillbaka till Gud, hungriga unga och gamla tillsammans. De berättade om bönesvar på bönesvar. Nyckelpersoner har blivit frälsta.


Paulus levde med bönemötet, han beskriver: "På sabbaten tog vi oss ut genom stadsporten och gick längs en flod där vi antog att det skulle finnas en böneplats. Herren öppnade Lydias hjärta och hon tog till sig det som Paulus predikade och hon och hennes familj döpte sig.

En gång, när vi var på väg till böneplatsen, möttes vi av en slavflicka som hade en spådomsande och skaffade sina herrar stora inkomster genom att spå. Hon skrek: De här människorna är den högste gudens tjänare! De förkunnar för er en väg till frälsning!" Men Paulus sa: "Jag befaller dig i Jesu Kristi namn att lämna henne!" Och i samma ögonblick for anden ut. (v16) Vid midnatt var Paulus och Silas i bön och lovsångtill Gud medan fångarna lyssnade på dem. Plötsligt kom ett kraftigt jordskalv så att fängelset skakades i sina grundvalar. I samma ögonblick öppnades alla dörrarna, och allas bojor lossnade och föll av." (Apg 16:13-25)


Gud har insatt den femfaldiga tjänsten: Lärare, Herdar, Evangelister, Profeter och Apostlar, för att utrusta de heliga. Gud vill resa upp ett profetiskt folk, en profetisk bönerörelse, en profetisk församling. "Gud sände Moses som profet och en bild av en frälsare (2 mos 3:10) Gå nu! Jag skall sända dig till farao, och du skall föra mitt folk, Israels barn, ut ur Egypten." Men Mose sade till Gud: "Vem är jag? Gud sa: "Jag är med dig.


Gud öppnar upp den profetiska lovsången och ljudet som ger tröst i landet och Herrens hand sträcks ut när vår mänskliga kraft är slut. (2 krön 20:3-20).

Gud reser upp profeter för att varna en nation (Jona 3:4) "Stig upp och bege dig till Nineve, och predika för den det budskap jag ger dig." Då steg Jona upp och gick enligt Herrens ord. Gud reser upp profeter som är ett beskydd för landet (2 kon 6:8-12).


Gud reser upp en profetisk bönerörelse som förbereder vägen för Herren, visar på var problemen och lösningar finns för landet och i kyrkan. (Jes 40:3-5) En röst ropar i öknen: "Bered väg för Herren, bana en jämn väg i ödemarken för vår Gud. Varje dal skall höjas, alla berg och höjder sänkas. Herrens härlighet skall uppenbaras, alla människor skall tillsammans se den." 


Gud reser upp Profeter som väntar på Gud, för att höra vad han vill säga (Hab 2:1-3) "Jag vill stå på min vaktpost och ställa mig i  tornet. Jag vill spana för att se vad han skall tala till mig, vilket svar jag skall få på min klagan. Herrens svar, Herren svarade mig och sade: Skriv upp synen och rista in den på skrivtavlor, så att den lätt kan läsas. Ty ännu måste synen vänta på sin tid, men den skyndar mot sin fullbordan och ljuger inte. Om den dröjer, vänta på den, ty den kommer helt visst, den skall inte utebli.”


Patrik Sandberg ledare och Inspiratör Sverigebönen


Böneämnen

Be att vi kommer i linje med hans ord och vilja genom att vi ödmjukar oss i bön vid korsets fot

Be om lyssnande och lydande bedjare, profeter och Kristi Kropp i landet

Be för kyrkor i olika städer, regioner som går samman i bön och tar ansvar

85 views0 comments

Recent Posts

See All