Search
  • Sverigebönen24-7

Kraft i bönFör tre år sedan fick vi en längtan att skapa en plattform för vår 24-7-bön. Vår vision var inte att vi nödvändigtvis skulle påbörja något nytt, utan att vi skulle ansluta oss till de många förebedjare och initiativ som finns över hela Sverige. Vi trodde att om vi arbetade tillsammans så skulle vi kunna täcka nationen med bön dygnet runt – och på det viset förändra Sveriges väg.


En dag, när vi var inne i processen med att bygga plattformen, blev vår treåriga dotter Selah svårt sjuk. På en dag förvandlades en vanlig förkylning till en livshotande sjukdom. Vi ringde 112 och ambulansen gjorde snabbutryckning hem till oss och tog henne till intensivvården. Ett team stod klart för att operera henne. De upptäckte att hon hade både lunginflammation och blodförgiftning. Hennes kropp hade redan börjat stänga av delar av organen.


Läkarna gjorde klart för oss att hon var svårt sjuk och att de inte visste om de kunde hjälpa henne här på sjukhuset i Jönköping. Hennes kropp hade bara 27 procent syre och om hon inte väldigt snabbt reagerade på behandlingen måste de flyga henne till Stockholm eller kanske till och med till England. Vi var förkrossade – i den här stunden visste vi att vi mer än någonsin behövde Guds hjälp. Vi skickade då ut önskemål om förbön - till hela familjen och alla våra vänner. Snart hade vi ett nätverk med förebedjare som bad för vår Selah. Inom kort kom första genombrottet – hon fick stanna i Jönköping.


Under de påföljande dagarna lät de Selah sova. Det var under den här tiden av nöd som vi verkligen upplevde kraften i överenskommen bön. Bön var inte längre ett tillval, utan det enda vi hade att luta oss mot var Guds närvaro och Hans ingripande.


Vi kände att sjukrummen var täckta av bön, även när vi inte själva bad. Vi kunde lägga oss för att få lite sömn och då räkna med att andra bad. Utan att vi visste om det försedde oss Gud också med bedjande sjuksystrar, som sjöng lovsånger för vår dotter under natten. Det var DEN HÄR täckningen av bön som öppnade för en atmosfär av mirakler och underverk. Vi fick drömmar och möten med Gud. Det hjälpte oss genom allt. Vi lyftes upp av profetiska ord, och det började väckas upp en levande hopp inom oss om att vår dotter skulle bli helad.

Brinnande iver för ditt hus har förtärt mig Ps 69:10


Idag kan vi bära fram ett underbart vittnesbörd om att vår dotter är högst levande och att hon älskar att rita Jesu kors och att dansa för Honom! I och med den här erfarenheten blev vår önskan allt större att få se samma täckning av bön över våra familjer, församlingar, städer och över hela landet. Vad skulle hända om vi kunde be lika ivrigt och hängivet i tider av fred och välstånd som vi kan i tider av nöd? Sverige är ett fredligt och välmående land att bo i. Samtidigt ser vi hur kulturen påverkas av en agenda som vill bli av med kristendomen. Selahs sjukdom drev oss till ett fullständigt överlåtet böneliv och alltsedan dess har vi bett Gud om att ge oss samma hängivenhet för bön för nationen.

Tiden är nu inne till att be som aldrig förr och till att förstå vilken allvarlig tid vi lever i. Vi behöver en förtärande iver för Guds hus. En iver som driver våra liv till bön och handling.


Vi vill uppmuntra er alla till att vara med i veckorna med dygnet-runt-bön i slutet av varje månad. Tillsammans har vi redan fyllt fyra veckor med 24-7-bön och vi tror att det har påverkat nationen. Anmäl er till bönetimmar under vecka 9 måndag 25/2 till söndag 3 mars på www.sverigebonen24-7.com och bli en del av bönekedjan. Man tar ansvar för en bönetimme var. Låt oss be ut Guds ord denna vecka. Sverige skall bli frälst!110 views0 comments

Recent Posts

See All