Search
  • Sverigebönen24-7

Kraften i gemenskapen och bönen

Och man tänder inte ett ljus och sätter det under skäppan, utan man sätter det på hållaren så att det lyser för alla i huset

Matteus 5:15De senaste tre åren har min familj med vänner ordnat ett julfirande för vår lilla by på landet och byarna runt omkring. Firandet kallar vi: Jul i Fagerhult. Alla bjuds in genom personlig kontakt eller en inbjudan som vi lägger i brevlådan. I år kom cirka 80 personer och träffade varandra på gräsplanen bredvid vårt hem. Vi berättade om Jesu födelse genom ett julspel och sånger som sjöngs av vår lokala barnkör som stod i ett stort tält. Vi hade gemenskap medan vi satt på höstackar och värmda av eldkorgar. Vi sålde korv och våfflor och hade en liten julmarknad med massor av hemlagat fika, kransar och konstverk.


Jul i Fagerhult är ett av de tre firanden som vi årligen organiserar i vår by. De är alla ett sätt för oss att komma i kontakt med människorna som bor runt omkring. Att få lära sig vad de heter, hur de ser ut och få höra de unika berättelserna bakom all de underbara människor som vi delar vår by med. Vi tror att Gud har placerat oss här av en särskild anledning och att vi är här för att vara ambassadörer för Hans rike. På vårt lilla sätt söker vi få kontakt, dela med oss och lyssna. Samtidigt som vi bygger upp relationer ber vi att Gud ska öppna dörrar för evangeliet att förvandla deras liv.


För oss är det lika viktigt att nå ut till samhället som att be för det. Bön och handling går hand i hand. I bönerummet ber vi till Gud för vår by och genom att sträcka oss ut litar vi på att Gud ska svara på våra böner. Kontakten med människorna är nyckeln till effektiv och strategisk bön. När vi delar vårt liv med andra blir de villiga att dela sina liv med oss. Detta ger oss chansen att dela evangeliet och be för deras speciella behov. Att föra fram deras namn, familjer och omständigheter inför vår Fader i himlen. På så sätt öppnar vi en dörr för de icke troende runt omkring oss att uppleva Guds välsignelse. Vi blir förebedjare som kämpar för deras liv.

Men när den Helige Ande kommer över er, ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.

Apg 1:8


Ibland är det så enkelt att tappa kontakten. Att bli överväldigad av livets verksamheter och inte längre ens se våra grannar. Men Gud älskar gemenskap. Han har placerat oss bland det mörka och nedbrutna så att vi kan bli en del av hans försoningsverk. Han har gjort oss till ljus som lyser upp så att andra kan komma och se. När Jesus gav missionsbefallningen till lärjungarna sa han till dem att börja där de befann sig. Att gå från Jerusalem, Judéen och sedan vidare. Gud kallar också dig. Han kallar dig till att bli svaret för de nedbrutna runt omkring dig – genom små kärlekshandlingar.


Här är några saker som kan hjälpa dig att be effektivt och strategiskt för din omgivning.

Be Gud att förlåta synderna hos de som bor i dina omgivningar. Ställ dig i gapet mellan Gud och dem.

Fråga Gud om det finns andliga fästen som håller tag om deras sinnen och hjärtan som ett resultat av deras synder. Ett sätt att börja be är att proklamera Guds förlåtelse och be mot varje fäste.

Be ut Guds ord. Bibeln är full med välsignelser och löften som du kan be ut över din ort. Skriv ner den speciella vers som Gud ger dig för din omgivning.

Var specifik med namn och omständigheter och skriv ner dessa någonstans.

Nå ut. Ha inte för bråttom med att nå ut till dina grannar, men försök att hitta tillfällen då du kan få kontakt och dela ditt liv med dem.


Böneämnen

- Att Gud reser upp lokala förebedjare som ber tillsammans och når ut i sina samhällen.

- Att Gud avslöjar för oss vilka fästen som har tag i hjärtan och sinnen hos människorna runt omkring oss.

- Att flera troende försöker att nå ut med evangeliet till sina samhällen.

 Eric Boerhout, Sverigebönen

117 views0 comments

Recent Posts

See All