Search
  • Sverigebönen24-7

Livets berättelse


Den som vill rädda sitt liv ska mista det, men den som mister sitt liv för min skull ska vinna det. Matt 16:25


Var och en av oss har sin egen unika livshistoria. Den börjar helt utanför vår egen kontroll och vilja. Starten skrivs av andras handlingar och motiv. Förhoppningsvis börjar ditt liv genom en pappa och mamma som älskar varandra. Förhoppningsvis föddes du i ett kärleksfullt hem i ett tryggt land fullt av möjligheter. Fast tyvärr är det inte alltid så. Ditt liv kan ha börjat i en miljö med kamp, stridigheter och brustna relationer. Kanske var det inte så kärleksfullt i ditt hem, eller också var inte ditt land så tryggt att leva i. Vi har alla en väldigt olika början på våra livshistorier, allt efter vilka omständigheter som satt sin prägel på den.

Men oavsett hur starten har varit kommer alla så småningom till en punkt där pennan blir mer och mer din egen. Ögonblick där du själv börjar bestämma hur historien ska fortsätta. Då det är dina egna tankar, motiv och handlingar som avgör hur historien ska fortsätta. För mig kom den här punkten när jag var 12 år. Jag föddes och växte upp i en kärleksfull familj som gav mig allt vad jag behövde. Men, som många kanske känner igen sig hos sig själva, sökte jag ta över livskontrollen för att röra mig i en annan riktning. Jag trodde att om jag fick göra vad jag ville skulle frihet och lycka blir resultatet – mitt liv fylldes av droger, fester och alkohol. Redan vid 18 års ålder blev jag far och måste ansvara för konsekvensen av mina handlingar. Jag hade tagit över kontrollen av min livsberättelse och det som blivit nedskrivet var nu en enda röra.


Jag tror att vi alla en gång kommer till den punkt i våra liv då vi måste se oss tillbaka och fundera över den historia som vi skrivit. Naturligtvis finns det många saker som vi inte kunnat kontrollera – saker som rusat rakt in i våra liv och orsakat en enorm påverkan. Andras handlingar, sjukdomar och katastrofer som lämnat stora bläckfläckar på sidan. Men alla har vi ett val hur vi ska reagera och gensvara mitt i stormarna. Och sen ta upp pennan igen och fortsätta att skriva där livets vågor placerat oss.


När jag såg på röran jag lämnat efter mig förstod jag att det här skulle jag inte klara av att ordna upp på egen hand. Det var här Gud kom in i min berättelse. Han visade sig som en kärleksfull far, en vän och frälsare som inte blev arg när han tittade på mitt förflutna. Han blev varken chockad eller överväldigad av röran jag ställt till med. Istället tog Han mig i handen och frågade mig om vi kunde fortsätta att skriva berättelsen tillsammans.


Oavsett hur ditt liv ser ut idag – eller vad du hittills har skrivit - så kan du välja att lämna kontrollen av ditt liv till Gud och fortsätta att skriva berättelsen tillsammans med Honom. Bibeln säger i Jeremia 29:11 att Gud vill välsigna ditt liv.


”Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp.”

” Jag tar i dag himmel och jord till vittne mot er att jag har förelagt dig liv och död, välsignelse och förbannelse. Välj då livet, så att du och dina efterkommande får leva, genom att du älskar Herren din Gud och lyssnar till hans röst och håller dig till honom. Detta betyder liv och lång levnad för dig, så att du får bo i det land som Herren med ed har lovat att ge dina fäder, Abraham, Isak och Jakob.”

30 Mos 30


Böneämnen:

- Att församlingen i Sverige ska lämna över kontrollen till Gud och låta Honom leda.


- Att många som inte tror ska vända sig till Gud och hitta Honom mitt i stormarna.


Eric Boerhout, Sverigebönen

86 views0 comments

Recent Posts

See All