Search
  • Sverigebönen24-7

Mitt i torkan finns ett moln

Updated: Feb 11, 2018

Mitt i torkan finns ett moln - Det är ett moln som börjar synas!

Elia är ett hebreiskt namn som betyder "min gud är Jahve" eller "Herren är Gud". Elia är en av de stora profeterna i GT. Elia sade då till allt folket: ”Kom fram hit till mig!” Och ALLT folket gick fram till honom. Då byggde han ÅTER upp Herrens altare som hade blivit nerrivet. Elia tog tolv stenar, lika många som Jakobs söners stammar, eftersom Jakob hade fått ordet från Herren: ”Israel ska vara ditt namn.”

Av stenarna byggde Elia ett altare i Herrens namn (1 Kon 18:30-32) 


Profetens namn Elia talar till oss och Sverige: HERREN ÄR GUD! När vi åter bygger upp vårt personliga bönealtare, familjens bönealtare, arbetsplatsens, kyrkans, stadens, kommunens och landets böneplats då får Herrens sin plats: HERREN ÄR GUD! Upprättelse, liv, frälsning, rätt perspektiv och rätt syn kommer. Elia fick se väckelse och regn komma i en avgudakultur och i ett avfall av falska profeter. Jag lever med en sång som talade till mig, lyssna: Hör ordet, rytande som åska, En ny framtid proklameras, För den torra säsongen är över, det är ett moln som börjar svälla på himlen, tung och full med välsignelse, lyft dina ögon, ge ditt hjärta Jesus Kristus öppnade himlen, Vi tar emot Guds Ande, vi tar emot ditt regn, vi får ditt regn. Varje frö, begravd i sorg kommer du att resa upp i rätt tid. Du är Herre, skördens Herre Kallar vårt hopp, att nu uppstå, vi tar emot ditt regn, vi tar emot ditt regn, vi tar emot ditt regn… Som en översvämning, Vi tar emot din kärlek, med stor förväntan väntar vi att löftet kommer, Allt som du har talat kommer gå i fullbordan, det kommer bli gjort!, Vi tar emot ditt regn, Åh-åh-åh, åh-åh, åh-oh… (Elevation Worship)

Herren säger till oss som är på väg att ge upp. Se upp mot himlen och Herren igen! …då trädde profeten Elia fram och sade: ”Herre, Abrahams, Isaks och Israels Gud, låt det bli känt i dag att det är du som är Gud i Israel, att jag är din tjänare. Svara mig, Herre, svara mig, så att detta folk förstår att det är du Herre som är Gud, och omvänd du deras hjärtan.” Då föll Herrens eld ner och förtärde brännoffret, veden, stenarna och jorden och torkade upp vattnet som fanns i diket. När allt folket såg det, föll de ner på sina ansikten och sade: ”Det är Herren som är Gud! Det är Herren som är Gud!” Herre vi ber detta för Sverige!


Fasta & bön förlöser slutet på torkan i Sverige! Elia sade till Ahab: ”Bryt upp, ät och drick, för jag hör suset av regn.” Då reste sig Ahab upp för att äta och dricka. Men Elia steg upp på Karmels topp och böjde sig ner mot marken med ansiktet mellan knäna. Han sade till sin tjänare: ”Gå upp och se ut mot havet!” Han gick då upp och såg ut över havet, men sade: ”Jag ser ingenting.” Sju gånger sade han till honom att gå tillbaka. När han kom dit sjunde gången, sade han: ”Se, ett litet moln som en manshand stiger upp ur havet.” Då sade han: ”Gå och säg till Ahab: Spänn för och far ner, så att inte regnet håller dig kvar.” I ett nu blev himlen mörk av moln och storm, och ett kraftigt regn föll. Och Ahab steg upp i sin vagn och for till Jisreel. Men Herrens hand hade kommit över Elia, så att han band upp sina kläder och sprang framför Ahab ända till Jisreel. (1 Kon 18:41-46) Nu är tid att be & fasta!


Patrik Sandberg Sverigebönen & Företagscoach


Vi ber: för ny intimitet med Jesus, Ordet, Anden (Joh 15:15)

att vi Söker Hans rike först inte vårt eget (Heb.11:8-10)

att böneledare & andliga ledare reser sig i varje stad (Apg 9:10-12)


45 views0 comments

Recent Posts

See All