Search
  • Sverigebönen24-7

Musik som vidrör hjärtan


Idag ser vi återigen en ny generation kristna resa sig upp i Sverige. En generation som är passionerade, beredda att ge allt för Jesus och på ett enkelt och klart sätt ge Jesus vidare till sin omgivning. Den nya generationen säger ”allt eller inget”, inget mellanting. Ska det vara, så ska det vara på riktigt och fullt ut. Det är väl också kännetecken för en ung generation, inte bara i vår tid.  


I denna generation ser vi också att musiken får en väldigt central roll. Både allmänt i livet men också i Gudstjänsten. Och med dagens teknik och uppkoppling så är allting igång och på hela tiden. Vi är ständigt uppkopplade och idag lever många väldigt globalt genom detta. Det är lätt att ”vara med” på Gudstjänster nästan vart som helst i världen.


Vi ser också idag att man ofta bygger sina gudstjänster på musik och lovsång. Jag tror att det är något som kommer att fortsätta växa även i Sverige och bli allt mer utbrett. Jag är inte intresserad av att skapa debatt här, om vilka stilar, instrument och sånger vi använder. Det har vi nog med. 


Jag själv lever alltid med musik och lovsång och är övertygad om att det är en pelare i församlingen och i våra liv. Men någonstans tror jag också att vi lätt åker med i en trend där vi själva kanske inte riktigt är medveten om varför vi gör vissa saker. Här tror jag att vi ibland kan hitta oss själva när det gäller lovsången i kyrkan. Eftersom det blir allt mer utbrett med att ha mycket lovsång och musik i kyrkan så är det lätt att man bara gör det för att ”alla andra” gör det. 


Jag tror att lovsång banar väg för Guds kraft och att det öppnar upp för Guds närvaro i våra församlingar och i våra liv. 


Men i takt med att musiken får större och större plats i Gudstjänsten och att vi ser fler nyfrälsta människor komma till kyrkan så behöver förankringen och undervisningen om vad musik och lovsång handlar om också få plats. Vad är syftet med lovsången? Varför skapade Gud musiken och hur använder vi den? Det är frågor som jag tror att vi alla behöver veta svaren på. Jag går inte in på att svara på detta i denna text (och påstår inte heller att jag sitter på alla svaren) men jag vill belysa vikten av undervisningen i detta. Gud använder kunskap och uppenbarelse och bygger på det.


Jag älskar musik och lovsång, jag är själv lovsångsledare och tror att musiken kommer vara en stor del av vår tids andeutgjutelse och bidra till frälsning för många. Jesus är enda vägen till Gud men till Jesus ser vägarna olika ut. Genom musik och tillbedjan öppnar människor sina hjärtan och kan på ett djupare sätt se sitt behov av Jesus. 


Om vi inte har med grunden som kan bära upp allt som denna fantastiska gåva (musiken) medför så riskerar vi att tappa bort meningen och syftet med det. Vi behöver se Guds syften och kraften i lovsång och tillbedjan. Musiken är inte en flummig influens, det är inte manipulation utan det är en gåva som Gud har gett till oss människor för att kunna koppla med Gud på ett sätt som inte är möjligt utan musik.


Jag säger inte att du och jag måste ha musik för att koppla med Gud, absolut inte. Vi kan leva utan musik hela våra liv och ändå ha en nära relation med Gud. Men musiken har ett syfte som går på djupet och det behöver vi vara medvetna om.


Så jag vill som jag nämnde belysa vikten av och uppmuntra till undervisning när det gäller lovsång, musik och tillbedjan. Behovet finns och jag tror att vi kan nå längre som Guds folk i tillbedjan om vi öppnar för undervisning och uppenbarelse


Marcus Ceder


Böneämnen

1. Be att den Helige Ande ger oss musik som vidrör människors hjärtan.

2. Be att vår lovsång vidrör Guds hjärta

3. Be att våra hjärtan och Guds hjärta smälter samman till att skapa ett Gudsrike på jorden med frälsning och helande. 

72 views0 comments

Recent Posts

See All