Search
  • Sverigebönen24-7

Rotlös kristendom möts av näring genom Guds ord & tydliga rollerDenna vecka har Sverigebönen bett dygnet runt i en bönekedja för överheten. Vi möter en regering som är rotlös och famlar, ett samhälle som är rotlöst, familjer som är rotlösa. Vi möter en kyrka i landet som börjar bli mer och mer rotlös.


Vi har en tid där väldig få kristna läser Guds levande ord dagligen och ber, rötter torkar. Samtidigt ser vi hur flera kulturer och nya i tron hungrar mer än någonsin efter rötter och dricker djupt i ordet och ropar ut sitt rop i bönen till en mäktig Gud. En levande Fader. Till Anden. En Gud som ger mäktiga bönesvar.


Just nu pågår en dygnet runt bönekedja under 1 år www.sverige365.nu temat är att vi ska bli ett och enhet (Joh 17). Jag och min fru har nyligen varit på två bröllop och två vänner till oss nyligen fått barn. Bibeln talar om bröllop och födsel. I Maj nar vi fastade och bad så fick jag se hur Sverige gick in i ett skifte från bön till bön och arbeta. Såg en förlossning och hur kvinnan (en bild av kristi kropp i landet) Började få verkar och hur vattnet gick. Det är tid att föda i bön denna höst. När vår vän skulle föda så gick det fort. Ropen kom. Högt! Det är tid nu!. Inom 8 minuter var förlossningen klar. Jag vill uppmuntra dig att göra dig redo att lägga undan avgudar. Göra en bönelista för att be loss ofrälsta i din närhet. Bönepromenader. Börja ta tillbaka bibelstudiet, bön i Anden. En morgon när jag stannande kvar inför Guds ansikte så talade han tydligt om två saker. Rötter som går djupare och tydliga roller i allt vi gör. "Ingen människa kan bestå genom ogudaktighet, men de rättfärdigas rot skall inte rubbas." (Ords 12:3.) Den ogudaktige har begär till de ondas fångst, men de rättfärdigas rot ger frukt. Ords 12:12


Jesus talar om liknelsen om såningsmannen, om ni INTE förstår denna liknelse förstår ni inga liknelser alls. Vi möter de fyra jordmånerna. Den viktigaste liknelsen från Jesus handlar om Guds ord. Andens svärd som vi kan be ut. Ordet sås ut, men tas inte emot i god jord alltid. "Men när solen steg sveddes det, och eftersom det SAKNADE ROT vissnade det bort". Matt 13:6. "Men han har INGEN ROT INOM SIG utan tror bara för en tid. När han möter lidande eller förföljelse för ordets skull så kommer han genast på fall.” Matt 13:21


"De på stenig mark är de som tar emot ordet med glädje när de hör det, men de SAKNAR ROT De tror bara för en tid, och i frestelsens stund kommer de på fall." Luk 8:13. Men hos den kristne som ordet hade fått kommit in dagligen och verkat i var det annorlunda. I den goda jorden (hos dig och mig 2016!) och hjärtat som var rotat bar det frukt, hundrafalt, sextiofalt och trettiofalt. Hör, du som har öron!


Det andra området var; tydliga roller. Började be ut detta för olika andliga ledare som Gud visade mig. Tydliga mamma roller, tydliga pappa roller, tydliga jobb roller, tydliga pastors roller, tydliga kristna roller på varje arbetsplats. Tydlig make roll, tydlig maka roll, tydliga mormor, morfar, farmor och farfar roller och tydligt ledarskap. Många idag är splittrade och når inte fram för man gör för mycket och för spretigt.


Ordet säger: Var därför desto ivrigare, bröder, att befästa er kallelse och utkorelse. Gör ni det ska ni aldrig någonsin falla, för ni får en fri och öppen ingång till vår Herre och Frälsare Jesu Kristi eviga rike. 2 Pet 1:10


Sverige bär på en andlig nyckelroll bland Nordens länder. Det menar Rania Sayegh, Jude och kristen böneledare från Israel, vid ett besök i Stockholm. Hon talade på ett Sverigebönen möte och delade två profetiska syner hon haft. I den ena synen såg hon en pil, en sådan som används i strid.  På varje del av pilen stod skrivet en nation. Huvudet var Norge, skaftet Sverige och bakdelen Finland. Varje del av pilen har viktiga funktioner. På samma sätt har dessa tre länder en särskild smörjelse från Gud, men uppehöll sig vid pilskaftet, Sverige. Skaftet behöver vara starkt för att pilen ska gå rakt och träffa målet. Guds kallelse till Sverige är att vara stark, också under press och problem, att resa sig upp och vara i linje med Gud.


Låt oss be och fasta under hösten om att rötter ska gå djupt, att vi får lägga av oss det som vi INTE ska göra som troende och göra vår kallelse tydlig och klar. Korset i vår flagga väntar på fullbordan. Låt oss be att vi likt denna pil blir rotad och fast och våra roller tydliga. Andrew Murray som fick uppleva väckelse säger: ”Varje djupgående väckelse bland Guds folk måste ha sina rötter i en djupgående syndabekännelse”. Om du vill rota dig i ordet om bön, se gratis på böneskolan och något av de 20 tidigare avsnitt i 15 minuters pass på www.sverigebonen.se eller de nya 20 som spelats in och sänds varje torsdag kl 20.15 eller mån kl 18.30 på https://www.himlentv7.se/vod/series/47091/


Det är tid att föda i landet. Hör du ropet. Många längtar in i Guds rike. Vill du vittna där du är? Vill du be? Vill du som kyrka och ledare bli bedjande i denna tid?


Patrik Sandberg Sverigebönen


Be att:

-Bön och fasta kommer leda till rötter ska gå djupt i ordet i varje troende. Jes 58

-Att vi får lägga av oss det som vi INTE ska göra som troende och göra vår kallelse tydlig och klar. 2 Pet 1:10

-Att Guds folk tillåter sina rötter i en djupgående syndabekännelse 2 Kor 6:16b-17

162 views0 comments

Recent Posts

See All