Search
  • Sverigebönen24-7

Unikt profetiskt tidsfönster öppet för Sverige

Unikt profetiskt tidsfönster öppet för Sverige under 40 dygn där Joel 2 leder till Apostelagärningarna.


Många gånger ser vi andliga ledare vara herdar för sin församling men inte herdar för staden tillsammans. Över hela världen ser vi nu hur Gud själv som den stora Herden (Herren är vår Herde oss ska inget fattas) kallar oss att söka stadens bästa (Jer 29). Jag kan höra en ny ton där vi står tillsammans för stad och land.


Utmaningar av våld, våldtäkter och mord på öppen gata har dramatiskt ökat sista två åren i vårt land. Vår nuvarande regering för en politik mot Israel som vi behöver be om ändring för. Alf Svensson säger att det är en fara för vårt samhälle att bryta ner normerna som byggt detta land. Det normlösa skapar förvirring och många unga kämpar med sin identitet. Vi mister vår mening och hopp. Alf Svensson säger vidare att samhället ropar efter värderingar i dessa tider. Vem om inte de troende med kristna värderingar ska stå upp i denna tid och visa på rötterna som ger liv för människa och samhälle. Genom väckelsehistorien i Sverige ser vi hur omvändelse har lett till andeutgjutelse som berört alla samhällsskick. Det finns en väg. (2 krön 7:14)


Den allkristna nätverket Sverigebönen har utlyst en fasteperiod med start 20/2-31/3 och 40 dagar där varje dag vi ber för ett böneämne som kan följas på Facebook och instagram (sverigebonen247). Förra året samlade Sverigebönen 230 städer i bön på nationaldagen. 

Det står ett unikt profetiskt tidsfönster öppet för Sverige under 40 dagars fastan som är kopplat med vad Gud gör just nu, säger Patrik Sandberg Ordförande i Sverigebönen. Många länder ber för Sverige om att Kristi kropp ska vakna upp och resa sig tillsammans i vårt land. Lou Engle som leder den amerikanska bönerörelsen the Call som fokuserar på bön och fasta för väckelse som står i enighet med många pastorer och andliga ledare även globalt har samtidigt även de utlyst fasta exakt samma dagar som Sverigebönen. Lou talar om två saker som måste hända innan ett ny andeutgjutelse kan ske och hur oerhört avgörande den är just nu.


Lou säger: Jag är övertygad om att vi nu bara har ett smalt tidsfönster till förfogande för den största väckelse och det största uppvaknande som amerika och världen någonsin sett. Jag vaknade då en morgon med en stark önskan att få läsa två böcker. Det var Rain from Heaven (Regn från himlen) av Arthur Wallis och Shaping History Through Prayer And Fasting (Att forma historia genom bön och fasta) av Derek Prince. Den utlösande faktorn till detta var att jag önskade ta del av en visst kapitel i Shaping History Through Prayer And Fasting - det som hette "Fasting Precipitates the Latter Rain" (Fasta påskyndar särlaregnet). Jag stönade en hel dag i Anden och bad att jag skulle hitta böckerna. Jag ville ha bekräftelse på att en period av fasta skulle föregå den sista särlaregnsväckelsen, två olika personer kom och gav honom dessa böcker.

Profeten Sakarja ropade: ”Det kommer tid då det sista regnet kommer att utgjutas och ni måste be och fasta för att föda fram det”! Skriften visar oss i Sakarja 10:1, ”Be Herren om regn i [det sista] vårregnets tid.”  Men hur vet vi när tiden är inne? 

Joel 2 ger oss principerna för att känna igen tider och perioder. Joels profetia var insatt i ett sammanhang då Israels ekonomiska system rasat samman på grund av nationens andliga förfall. Profeten lägger fram Guds recept för att råda bot på krisen – en gemensam fasta och bön. Då kommer den helige Andes utgjutelse i den sista tiden. 

Det avser det sista andliga regnet i samband med slutväckelsen. På engelska används termen The Latter Rain. Det bibliska uttrycket är vårregn, se det som kommer strax före skörden att återställa landet och att utgjuta den sista tidens regn av den Helige Ande över allt kött, det vill säga hednanationerna. Genom dessa två saker – den Helige Andes utgjutande över hedningarna och genom de speciella händelser som rör Israel – vet vi att tiden nu är inne för Joel-2-fastan.  Historiskt sett så utgöts den Helige Ande 1948 i en rörelse som hette ”Särlaregns-rörelsen” (Latter Rain-rörelsen). Man hade fastat under tre månader vintern 1947 och 1948 – inspirerad av en bok som hette Atomic Power With God, Through Prayer and Fasting, vilken blev en utlösande faktor för den globala fasterörelsen. I början av 1948 utgöts den Helige Ande och man kallade det ”the Latter Rain”. Den andra dimensionen av uppfyllelsen av Joel såg man också 1948, den där Gud säger att Han kommer att återställa marken, spanmålen, oljan och det nya vinet. Precis detta är vad som hände 1948 – Israel blev en nation och landet återställdes. På liknande sätt tog Israel i sexdagarskriget år 1967 tillbaka hela Jerusalem. För första gången sedan stadens förstörelse år 70 e Kr återfördes den i det judiska folkets händer. Både 1948 och 1967 utkämpades krig om dessa historiska uppgörelser. År 1967 börjar samtidigt den världsvida karismatiska rörelsen och Jesusrörelsen att manifestera sig och judar komma till Kristus i tidigare ej skådat antal. Ser du något här? Återigen händer det att utgjutanden över hedningarna och naturhistorska skeenden i Israels land sammanträffar. Vad som slår en med häpnad är att vi nu befinner oss i en ny fas där 70-årsjubileet av Latter Rain- utgjutandet infaller samtidigt med 70-årsdagen av Israels födelse som nation detta år 2018. När Daniel förstod att Jerusalems ödeläggelse hade nått 70-årstidpunkten gick han in i bön och fasta. Strax efter utfärdade den nye kungen Cyrus ett dekret att Jerusalem skulle byggas upp och judarna få återvända till sitt land. Jag vill hävda att vi nu befinner oss i en liknande 70-årscykel där en Joel 2-fasta måste föregå ett nytt Andens utgjutande och nya viktiga uppgörelser för Israel och Jerusalem. Just nu pågår det viktiga händelser inom den 70-åriga tidsramen för Israel. USA har nyligen erkänt Jerusalem som Israels huvudstad och tänker flytta USA:s ambassad till den heliga staden. Vi befinner oss i ett historiskt skede och det ligger mycket i vågskålen. Vi behöver be om visdom för president Trump när det gäller hans pågående förhandlingar med Israel. Bed för fred för Jerusalem och att antisemitism kan hållas tillbaka. Bed Romarbrevet 11:12,15 om ett utgjutande av den Helige Ande och bed för judarnas frälsning. Det är dags att forma historia genom bön och fasta. Lou Engel berättar vidare om Apostlagärningarna 2, Löftet sände iväg mig på en resa där jag utropar Joel 2-samlingar med gemensam fasta och bön i tro för att det ska bli ett utgjutande enligt Apostlagärningarna 2, uppropet är en Joel-2-förberedelse för Apg 2.  Förra året talade jag vid Oral Roberts University om ämnet 40-dagarsfasta. 70 år tidigare fastade Oral Roberts i sju månader och då bröt helandeväckelsen ut. Jag fick tala på Oral Roberts University för att se sambanden med bön och fasta.

Då kom en man fram till mig och sa: ”Jag var på den här ORU-samlingen, mr Engle, och jag blev så rörd att jag grät och bad i tre timmar vid kapellets altare. Senare på kvällen hade jag en dröm att jag befann mig i Columbus, Ohio och såg då en eldstad och en ängel som stod framför den och fläktade med en blåsbälg så att veden började brinna med stora flammor. Ängeln ropade: ”Joel 2 leder till Apg 2! ”Joel 2 leder till Apg 2!  Han drömde samma dröm tre nätter i rad och flyttade därför till Columbus för att be för Apg 2-eld. I Columbus utropas nu en 40-dagars fasta. Skulle den här berättelsen kunna innebära att vi nu är framme vid det profetiska klockslag då Joel 2 kommer att gå över till Apg 2? Återigen undrade jag om det här jag upplever är något som pekar på en period av uppfyllelse. 1948 och 1949 restes det upp stora evangelister – män som Bill Bright och Billy Graham. Jag tror vi nu befinner oss i den stunden då evangelisten Jesus kommer att uppstå igen och att den här 40- dagarsfastan, Jesusfastan, kommer att förbereda vägen för en ny Jesusrörelse, för ett utgjutande av det sista regnet och för Israels förvandling. Om vi nu sätter ihop alltsammans är jag personligen övertygad om att den tidigare erfarenheten jag hade, av att ta emot de två böckerna, pekar på att vi nu är inne i en period med ett nytt utgjutande av vårregn/Latter Rain och att nästa steg blir återupprättandet av landet Israel, säger Lou Engle. När Daniel visste att hans tid var inne så gick han in i fasta. Uppenbarelse kräver att man deltar.  Därför utropar The Call en period av 40 dagars fasta under tiden 19 februari till 30 mars över hela den världsvida Kristi Kropp. Låt oss anta utmaningen om ett nytt utgjutande av Hans Ande och om Guds ingripande i Jerusalems och Israels angelägenheter. Blås i trumpet på Sion! Utropa en fasta! USA-tid ligger före Sverige innebär att det stämmer med Sverigebönens utropade tid 20 februari – 31 mars.


Man kan vara med i Sverige på 6 olika storsamlingar med lovsång och bön i centrala Stockholm som den första 21 februari 18.30-21.30 där olika ledare kommer tala och leda i bön. Morgonbön tre dagar i veckan och lunchbön varje torsdag. Man kan även boka sig på olika bönetimmar på den nya hemsidan www.sverigebonen24-7.com under fastan och be tillsammans unga och gamla. Redan nu har mer än 60% bokat sig på första veckan, berättar Patrik Sandberg. Vilken möjlighet att se en dygnet runt bönekedja i 40 dygn för vårt land som står inför många utmaningar.  Be med- inte bara för. ”Vem kan väl ana vilken kraft en församling i en stad skulle kunna utveckla och utöva, om den ägnade sig åt bön dag och natt för Guds rikes ankomst, för Guds kraft i hans tjänares och hans ord, för att Gud ska bli ärad genom människors frälsning?” Andrew Murray.


Tänk om Gud kallar dig och mig in i att avsätta tid för att se en stor väckelse även i Sverige? Kan vi höra Andens rop om att han vill ha ett Andens folk? Herre vi vill gå in TILLSAMMANS och ödmjuka oss för att se Joel 2 bli Apg 2. Patrik Sandberg Ordförande för Sverigebönennedan bild av alla 40 dagars böneämnen.

126 views0 comments

Recent Posts

See All