Search
  • Sverigebönen24-7

Upprättelsen av Davids fallna hydda!Framväxten av bönehus i världen är häpnadsväckande! När Tom Hess startade ”Jerusalem House of Prayer for All Nations” på Oljeberget 1987, så fanns det bara ett fåtal bönevakor - där bönen och lovsången pågår mer eller mindre dygnet runt - runt om i världen. Idag bedöms antalet bönehus överstiga långt fler än 10 000! 


Ett viktigt årtal inför denna explosion av bönehus verkar vara 1998. Tom Hess berättar:


”1998 var Israels jubelår och förebedjare åkte till 50 nationer. De började vid Azusa street och återvände till Jerusalem. En av förebedjarna hette Lou Engle. När han kom med bad vi att Gud skulle blåsa på alla 24/7-vakor över världen. Jag visste inte då att när Azusa street-väckelsen började så utbröt spontan 24/7-bön under tre år mellan 1906-09. Det var bokstavligt talat 1998 som Gud började blåsa på den naturliga upprättelsen av Davids tabernakel. Det verkar som att denna böneturné förlöste förebedjare över nationerna att ansluta sig till himlens tillbedjan som säger `Helig Helig Helig`.”


Året efter började International House of Prayer i Kansas med bön och lovsång dygnet runt, alltså för 20 år sedan i år! När IHOP startade 1987 så fanns det bara ungefär 30 bönevakor i världen. Mellan 1998-2000 började det fullständigt att explodera av bönevakor från 120 till ca 700 i 70 länder. Under 2000-talet föddes fler än 10000 bönevakor!


Så vad innebär detta profetiskt? Jag tror att Gud reser upp bedjare och lovsångare för att hylla Jesus, välkomna honom tillbaka till jorden och be ut hans löften om alltings upprättelse i samband med hans ankomst.


Profeten Amos talar om den dag då Herren ska resa upp ”Davids fallna hydda”. Textens ursprungliga betydelse handlar om Israels upprättelse och aposteln Jakob citerar profetian i samband med församlingens födelse: ”Därefter ska jag vända tillbaka och åter bygga upp Davids fallna boning. Dess ruiner ska jag bygga upp och jag ska upprätta den igen, för att alla människor ska söka Herren, alla hedningar, över vilka mitt namn har nämnts.” (Apg 15:16-17)


I sitt ursprung var Davids hydda eller tält (vissa benämner det som tabernakel) den lovsång som pågick dygnet runt i Jerusalem under 40 år! En återspegling av den tillbedjan som ständigt pågår i himlen! Man kan säga att Davids rike är förstlingsfrukten av det upprättade Gudsriket på jorden och mitt i detta rike pågick lovsången dygnet runt!


Kjell Sjöberg skriver om ”två flodfåror av upprättelse som flyter parallellt, men som en dag kommer att flyta samman i ett frälst Israel och en upprättad församling.” Tillsammans kommer de att utgöra det upprättade Gudsriket på jorden. Men det är den tredje innebörden av Davids hydda - bön och lovsång - som kommer att göra det möjligt. Det är därför Anden föder fram bönehus över världen. Kjell drömde om att se detta även i sin hemstad Stockholm. Han avslutar sin sista bok med denna fantastiska vision:


”Davids tabernakel var präglat av Hosianna-kulturen, som var till för att välkomna Guds härlighet. Min vision är att Davids tabernakel ska upprättas i min huvudstad. Att det skall finnas ett Gudsrikets kulturcentrum mitt i staden, dit man skall kunna gå vilken tid som helst på dygnet och få se lovsångsdans, höra lovsångsmusik och få delta i tillbedjan till Konungen. Vid några tillfällen har jag varit med om att ordna 24-timmars lovsång under en konferens. Vi gjorde upp en lista över lovsångsledare och lovsångsteam, som fick ansvara för var sin timme. Det var som om lovsången gick igenom en luttring. Efter 24 timmar var det inte självansträngning. Det fanns en förkrosselse och inget behov att synas eller hävda sig. Sista timmen blev Gud allt i alla.”

Ska vi komma samman i bön om att få se detta i Stockholm och utöver landet? Jag hör Andens röst att det är tid för det nu. 

Vi tackar Herren för att han föder fram bönevakor över hela jorden!

Vi ber att detta ska födas fram även i Stockholm och Sverige! 

Vi ber om en mobilisering av lovsångare och bedjare till detta!


Christer Dahlberg, Sverigebönen.

67 views0 comments

Recent Posts

See All