Search
  • Sverigebönen24-7

VäktarnaNär jag var i bön den här veckan fick jag följande bild från Gud:

I Anden fick jag se Sveriges murar. En enorm och ändlös mur omringade landet – fast när jag stod på muren kunde jag se klart ut över hela Sverige.


Jag hade ställt mig på muren för att inta min position som väktare – och såg att den var fylld med förebedjare och tillbedjare. Alla var sysselsatta med att be, sjunga, förkunna, profetera eller med att blåsa i shofar. Varje väktare på muren hade sin egen uppgift och kallelse och han eller hon var helt fokuserad på sin arbetsuppgift. Det var så vackert att se!


Från var och en av väktarna såg jag något som liknade rep gå ut över Sverige, och varje rep var knutet till ett gigantiskt kors som låg platt på landet. Men allteftersom väktarna fortsatte att utföra sina uppgifter så lyftes korset allt högre upp från marken - tills det stod rätt upp mitt i landet.


En annan sak som jag såg när korset lyftes var att det fanns jättar i nationen. Dessa jättar var fiender - redo att döda, stjäla och förgöra. Men när jag tittade på dem såg jag att de försökte hålla för öronen - för att slippa höra den lovprisning och förkunnelse som utgick från väktarna på muren. Och ju mer som korset lyftes upp, ju räddare blev de - och började springa bort.


Utan att gå in på att förklara allt för mycket vill jag hoppas och be att den här bilden ska komma att välsigna och uppmuntra dig som väktare på Sveriges murar. Du finns där för ett speciellt syfte och kallelse, och du är en del av den armé som kommer att etablera Guds rike i Sverige.


Eric Boerhout

Sverigebonen 24-7

497 views0 comments

Recent Posts

See All