top of page

Jesu vittnesbörd är profetians ande

Uppenbarelseboken 19:10

Our Christmas Miracle

"Skörden är stor, men arbetarna är få. Be därför skördens Herre att han skickar ut arbetare till sin skörd.

Lukasevangeliet 10:2

bottom of page