Vi tror

  • Att det finns en Gud, som skapade allt synligt och osynligt, i himmelen och på jorden, och att han är kärlek. Han är god och perfekt i allt han gör, och han är oföränderlig i sin natur. Han har visat sig vara Gud- tre i ett: Fadern, Sonen och Den Helige Ande.

 

  • Att bibeln är Guds ord, skrivet av män genom den Helige Ande.

 

  • Att Gud skapade man och kvinna till hans avbild och gav dem auktoritet och herravälde över jorden. Att Adam och Eva gav denna auktoritet till Satan när de inte lydde Gud och istället lydde Satan. Detta förorsakade att synd och död kom in i världen och medfördes till hela skapelsen.

 

  • Att Jesus Kristus är Guds son, som föddes som en människa genom jungfru Maria, avlad av den Helige Ande. Han blev korsfäst, begravd och uppstånden på den tredje dagen. Han triumferade över döden. Han sitter nu vid Guds högra sida, har all makt i himlen och på jorden och att han lever i varje människors nyfrälsta hjärta.

 

  • Att vi är frälsta genom nåd och tron på Jesus Kristus. Att alla som omvänder sig, tror på och tar emot Jesus i sitt hjärta ska räddas och ska återuppta förhållandet med Gud. Att det är för frihet som Kristus frigjorde oss från oket och slaveri när han uppstod från döden.

 

  • Att Helige Ande helgar oss troende och ger oss styrka att predika evangeliet i kraft och kärlek, bekräftar ordet med övernaturliga tecken och mirakel.

 

  • Kyrkan består av alla som tror på Jesus.

 

  • Att vi är kallad till att vara ett folk som är skilda från andra, att tjäna som kungar och präster som ett levande tempel för Gud. Kyrkan är kallad till att predika evangeliet till alla nationer, döpa dem i faderns, sonens och den Helige Andens namn.